Polisens humor uppskattas inte av alla

Av
Oskar Tinggren

POLISEN. Efter tre år med polisen aktiva på sociala medier är rikspolisstyrelsen nöjda, men söker ytterligare förbättring. Hanteringen av humor verkar vara den stora vattendelaren.
– Polisen ska inte uttrycka sig nedlåtande, vi ska skydda och hjälpa, säger Anna Maria Böök, chef för polisens kommunikationsavdelning.

Efter ungefär ett år med polisen aktiv på sociala medier gjordes en halvårslång undersökning för att helt enkelt få reda på vad mottagarna så väl som poliserna själva tyckte om initiativet. Resultatet av denna presenterades i april 2013 och visade att majoriteten av reaktionerna från båda håll var positiva, men att hanteringen av humor var det som delade på två läger.

– Det har varit en läroprocess hela tiden och det finns självklart utmaningar för en myndighet på sociala medier. Vi har gjort något unikt när vi har flyttat ut kommunikationsansvaret och jag är imponerad över hur de flesta hanterar detta, samtidigt som det är en fin balansgång. Vi har i vår handledning skrivit att vi ska vara försiktiga med humor, säger Anna Maria Böök, chef för kommunikationsavdelningen hos rikspolisstyrelsen.

Humor uppskattas

I utredningen har alltså både poliser genom djupintervjuer och civila genom enkätfrågor fått svara på hur de uppfattar arbetet som sker på sociala medier. Överlag var reaktionerna väldigt positiva, poliserna uppfattade att de får ett bättre bemötande och civilbefolkningen att polisen blivit mer öppna. Humor nämndes som ett bra redskap för att nå ut och i de fritextsvar som gav nämndes Scott Goodwin ofta i väldigt positiva ordalag.

Det fanns också kritik, från båda håll. Ett svar från en polis var: ”Det har tyvärr varit för mycket uppmärksamhet tack vare flera och dåliga och osmakliga inlägg från enskilda polisanställda.” och en kommentar från en civil löd: ”INTE skoja till det osv. Professionellt ska det vara”. Dessa kommentarer riktades inte mot någon specifik individ, även det även har fanns direkt riktad kritik: ”Inte skämta som Scott”.

”Måste vara en mix”

De positiva omnämnanden var dock betydligt fler än de negativa och det ser Anna Maria Böök också som något viktigt att ta med sig. Men sättet på vilket polisen för sig i sociala medier fortsätter att vara ett diskussionsämne och speciellt kopplat till humor.

– Jag tror inte att det går att vara rolig hela tiden, det måste vara en mix. Vad är syftet med det, vad vill vi uppnå? Det kan man lösa med humor ibland, men jag håller fast vid att vi ska använda oss av det med försiktighet och inte göra oss roliga på andras bekostnad, säger hon.

Publicerad 08 November 2014 11:00