Många står i kö och vill ha en mentor

Röda korset behöver fler frivilliga

Av
Nicole Blomstrand

HALMSTAD. Röda korset i Halmstad har i dag runt 16 personer som är aktiva i verksamheten mentor till mentor. Men det behövs fler frivilliga. Ett 20-tal personer står på kö och vill ha en mentor.
 
– Det är väldigt många som vill ha en guide, vi har ungefär tjugo personer som står på kölistan, säger Yen Rane, frivilligledare för guiderna på Röda korset.
Mentor till mentor började som ett projekt 2009 och fick då finansiellt stöd av länsstyrelsen. I dag är dock verksamheten helt frivilligbaserad.
Målet är att guiden/ mentorn, ska blir migrantens länk in till det svenska samhället. Integration genom personlig kontakt.
– Att lära känna människor i samhället är otroligt viktigt, kanske den allra viktigaste biten. Men det finns för få naturliga mötesplatser, säger Yen Rane.
Vissa personer på väntelistan har bara bott i Sverige i ett halvår och andra i fem år. Alla är inte flyktingar, flertalet har flyttat hit på grund av jobb eller kärlek. De kommer också från olika delar av världen, på den nuvarande listan återfinns bland annat Vietnam, Marocko, Syrien, England, Brasilien och Estland.
– Den gemensamma nämnaren är att de inte har kommit in i det svenska samhället ännu. De har inga svenska vänner men det är något de gärna vill ha.
Guider och migranter matchas utifrån gemensamma intressen, yrkesbakgrund och erfarenheter.
– Kemin är viktig, tanken är ju att det ska bli en bra och givande relation.
Uppdraget pågår under sex månader och den som vill vara mentor/flyktingguide måste först gå en kortare utbildning och introduktion hos Röda korset.
– Det ger väldigt mycket tillbaka. Man får en inblick i andra kulturer och bidrar till att flyktingar känner sig välkomna till Halmstad, säger Yen Rane, som var en av de första flyktingguiderna 2009 när verksamheten startade.
 

Publicerad 05 November 2014 10:45