”Vi ser ?det som att vi lägger till någonting till det som redan finns. Och reaktionerna är det som vi är ute efter”, säger Ms.Mindfckr. Här arbetar hon med Ätrajungfrun. Foto: Underground will take over

”Vi ser ?det som att vi lägger till någonting till det som redan finns. Och reaktionerna är det som vi är ute efter”, säger Ms.Mindfckr. Här arbetar hon med Ätrajungfrun. Foto: Underground will take over

Ljungbykonstnär deltog i konstkupp

Av
Karl Eckhardt

LJUNGBY. De är en av Sveriges hemligaste konstkollektiv. Och deras konst sker inom lagens gråzoner. En av gruppens medlemmar - "Ms Mindfckr" - bor i Ljungby och deltog i somras i en av sommarens mest omtalade konstkupper.
När Czon och konstkollektivet Underground i somras placerade en två ton tung sandfärgad staty föreställandes  den legendariska Ätrajungfrun mitt i en park i Falkenberg, var medlemmarna maskerade. Det fanns goda skäl till det. Som gatukonstnärer verkar de inte helt och hållet inom lagens ramar. Somliga kallar det gerillakonst. Andra betecknar det som vandalisering. Själva ser de det som att de ägnar sig åt utsmyckningar av det offentliga rummet.
En av gruppens medlemmar som deltog i konstkuppen i Falkenberg bor i Ljungby. Hon går under namnet Ms.Mindfckr och är noggrann med att hålla sin riktiga identitet dold.
– Vi ligger mellan legalt och illegalt, det är en gråzon som vi befinner oss i. Men vi ser inget fel i det. Vi ser det som att vi lägger till någonting till det som redan finns. Och reaktionerna är det som vi är ute efter, säger hon.

I arbetet med Ätrajungfrun hjälpte hon till att med att måla, sanda och skulptera fram vissa former i statyn. Valet på motiv föll sig på att gruppen ville lyfta fram en bild av kvinnan i offentligheten. Hur människor eller kommunen skulle reagera på tilltaget var ingenting som gruppen funderade på. Men de ville i alla fall att folk skulle reagera. Och resultatet blev till slut att kommunen har låtit statyn stå kvar i parken.
– Så länge man reagerar så är det bra. Det är det vi vill, säger hon.
Rent juridiskt är gatukonst vandalism. En målning på en betongvägg, hur konstnärligt raffinerad den än må vara, tolkas av lagen som vandalisering. Men Ms.Mindfckr ser det inte på det sättet.
– Det ska inte vara vandalism. Vi lägger till någonting. Det finns ingen orsak till att förstöra någonting, säger hon.
Och i konstkuppen i Falkenberg kan gruppen sägas ha lyckats med det.
Hon har även deltagit i en annan konstkupp på Mjellby konstmuseum i Halmstad där gruppen satte upp egna bilder på galleriets väggar på starka kvinnor.

En balansgång

Det existerar en inneboende spänning inom konstens fält. Å ena sidan vill konstnärer sprida sina verk, å andra sidan vill konstnärer också sprida sitt namn. Balansgången mellan fokus på verket och fokus på namnet kan vara delikat. Men kändisskap är ingenting som gruppens medlemmar eftersträvar.
– Det vill inte vi. Ingen av oss har något behov av det. Vi vill bara sprida idéen om konsten, inte våra namn, säger hon.
Ms.Mindfckr berättar att ingen i Ljungby känner till hennes riktiga identitet.
– Det är inte så att jag inte kan stå för det. Men vi är ju flera. Och skulle jag prata så kommer de andra upp också. Och vi är ju i det här mellanläget, så då kanske det inte är så smart att gå ut med sina riktiga namn, säger hon.

Omtalad grupp

Trots sin anonymitet har Czon och konstkollektivet Underground varit väldigt omtalade på senare år. Utöver de egna konstkupperna så har vissa av gruppens medlemmar blivit inbjudna till att ställa ut sina verk på stora internationella konstutställningar.
Det finns spekulationer om att konstkollektivet till och med har kontakter med Banksy. Banksy är en av världens mest kända och mytomspunna gatukonstnärer och hans målningar återfinns i flera städer runt omkring i världen. Det har också gjort honom till en av världens mest jagade gatukonstnärer, men Banksy har lyckats hålla sin riktiga identitet väl fördold genom åren.  Att gruppen har kontakter Banksy är någonting som Ms.Mindfckr varken vill bekräfta eller dementera.
– Det är ingenting man vill avslöja. Det kan hända att vi har, säger hon.

Publicerad 05 November 2014 10:00