Sara Månsson Möllergren kallade till möte för att hitta en lösning på boendefrågan för de rumänska tiggarna. Foto: Kristian Andersson

Sara Månsson Möllergren kallade till möte för att hitta en lösning på boendefrågan för de rumänska tiggarna. Foto: Kristian Andersson

Svår vinter väntar för tiggarna

Boendefrågan akut för de rumänska migranterna

Av
Oskar Sandström

KARLSHAMN. Det blir allt kallare utomhus samtidigt som fler människor från Rumänien har kommit till Karlshamn. Hjälporganisationer och privatpersoner har hjälpt till efter förmåga med mat och kläder, men boendefrågan blir allt mer akut.
Av den anledningen bjöd Sara Månsson Möllergren in till ett öppet möte i rådhuset. Hon är initiativtagare till gruppen ”Hjälp till självhjälp” som vill stötta de rumänska migranterna och hjälpa dem till egen försörjning. Sara Månsson Möllergren är fritidspolitiker men har agerat som privatperson.

Akut med boende

Till mötet kom privatpersoner, hjälporganisationer och affärsidkare för att lyssna och diskutera. Boendefrågan är akut, sade Sara Månsson Möllergren.
– Vi kan inte ha åtta personer som bor i tält under en bro när snön kommer. Privatpersoner kan inte lösa det, utan det ligger på kommunen.
Som nödlösning har Sara Månsson Möllergren ställt upp med en husvagn, men det räcker inte. Husvagnen måste flyttas för att hon inte ska få parkeringsböter. Sara kommer att släppa taget om boendefrågan.
– Kommunen får från och med nu ta sitt ansvar för de svagaste i samhället. Det är inte hållbart i längden att Karlshamnsbor löser det.
Näringsidkarna på mötet hade ungefär samma inställning. Det förekommer att kunder tycker att tiggandet är störande, men butikerna har inget emot dem och har förståelse för att de är utsatta.
– Vi har haft bekymmer, men personligen har jag inga problem med dem. Det måste vara en väldigt tråkig situation, säger Conny Berg, Coop Forum i Karlshamn.
De flesta migranterna från Rumänien har lämnat sina barn hemma, hos grannar eller far/morföräldrar. Paret Floriana Fraguta och Vasile Marunteln kom till Sverige i slutet på september och har varit tvungna att låta äldsta barnet ta hand om de yngre.
– Människorna i Sverige är goda. Så väl bemötta har vi inte blivit i något land, säger Floriana Fraguta Marunteln.

Hjälp till självhjälp

Facebookgruppen Hjälp till självhjälp som Sara Månsson Möllergren startat organiserar människor som vill hjälpa rumänerna till egen försörjning, exempelvis genom att de får hjälp att sälja saker. En möjlighet var att hjälpa dem att tillverka och sälja rumänskt hantverk. Stanley Karlman från Pingstkyrkan och Annica Ganestedt från Svenska kyrkan diskuterade om de kanske kunde ställa upp med plats i köket för bakning.

Får skriva ansökan

På grund av kort varsel medverkade ingen från kommunens sida på mötet. Omsorgsnämndens ordförande Christel Friskopp (S) säger att hon ska återkomma i ärendet, men att det är ett stort och akut problem och att de rumänska migranterna får ansöka om bistånd.

Publicerad 04 November 2014 08:50