Jens Christiansson, socialbibliotekarie, Lasse Tunér, representant för DHR - Förbundet för ett samhälle utan förhinder och Pelle Andersson som representerar Epilepsiföreningen har planerat dagen. Foto: Karl Eckhardt

Jens Christiansson, socialbibliotekarie, Lasse Tunér, representant för DHR - Förbundet för ett samhälle utan förhinder och Pelle Andersson som representerar Epilepsiföreningen har planerat dagen. Foto: Karl Eckhardt

Handikappföreningar bjuder in till träff

Av
Karl Eckhardt

LJUNGBY. Hur är det att vara synskadad? Hur känns att leva med epilepsi? Tisdagen den 11 november kan den som vill få reda på svaren på de frågorna på biblioteket.
Från klockan 13 till 18 den dagen kommer den som vill att få möjlighet till att träffa personer i Ljungby som lever med olika funktionshinder. Ett antal föreningar som representerar personer med olika handikapp att vara närvarande och det är fritt fram för vem som helst att ställa vilka frågor som helst. Kommunens fixartjänst och anhörigstöd kommer att vara på plats under dagen. Även växjöföreningen Funkibator som arbetar med olika aktiviteter för funktionshindrade kommer att närvara.
– Det är det som är så bra. Det blir som en mötesplats, säger Jens Christansson, socialbibliotekarie.

Inga dumma frågor

Det är tredje året som dagen anordnas på biblioteket i Ljungby.  Och intresset för dagen har vuxit genom åren. Till exempel har elever från Sunnerboskolan varit på besök som en del av deras utbidlning.
– Det har blivit bättre. Förra året hade vi skolan på besök, säger Pelle Andersson som representerar Epilepsiföreningen.
Frågorna som representanterna för de olika föreningarna får  spänner över hela skalan. Allt ifrån hur det är att leva med ett specifikt funktionshinder till hur man blir bemött i samhället.
– Det finns inga dumma frågor, utan man får vara helt blank och ställa de konstigaste frågorna man kan, säger Jens Christiansson.

Ändrade attityder

Mycket har hänt i samhället när det gäller attityderna gentemot personer med olika funktionshinder. Men fortfarande finns det en del okunskap kvar. Och det finns också många funktionshinder som inte syns.
– Det finns många dolda handikapp, säger Lasse Tunér som representerar DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
 

Publicerad 04 November 2014 10:45