Besked om Holms skola dröjer

Av
Nicole Blomstrand

SKOLA. Beslutet om framtiden för Holms skola skjuts på framtiden. De styrande väljer att skjuta på den heta frågan till efter valet.
 
– Problematiken kring förskolor och skolor i centrum är omfattande och innehåller olika delar. Det är bättre att vi tar beslutet gällande skolan i Holm i samband med budgetarbetet i höst när vi har en bättre samlad översyn, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).
Kommunstyrelsens ledningsutskott sa på sitt senaste sammanträde nej till barn- och ungdomsnämndens begäran om ett tilläggsanslag för att klara inköp och drift av förskolepaviljonger under året. Samtidigt togs beslutet att det behövs ett underlag som ger en mer fullständig bild av hur man ska lösa problemet med bristen på förskoleplatser i centrala Halmstad. Och hur den bristen löses påverkar vad som händer i Holm. Detta innebär sammantaget att beslutet om skolan i Holms framtid också skjuts fram till efter valet.
Många anser att det är bekvämt av utskottet att skjuta upp den här frågan till efter valet. Vad säger du om det?
– Det är bättre att ta beslutet när man har ett bra underlag än att riskera att ta ett dåligt beslut nu, säger Carl Fredrik Graf (M).
Till hösten ska det alltså ha utretts vilket alternativ som är bäst i Holm, en platsbyggd ny förskola eller en ombyggnad av skolan till förskola. Framtiden för skolan är med andra ord fortfarande oviss.
Men föräldrarna, som kämpat hårt för att försöka rädda skolan, ser det uppskjutna beslutet som en delseger, en öppning för att skolan får vara kvar.
I februari intervjuade Lokaltidningen Sandra och Björn Carlsson och deras tre barn, en av Holmfamiljerna som kämpat för skolans överlevnad. Sandra Carlsson berättar att det uppskjutna beslutet tagits emot med stor glädje i bygden.
– Det känns jättebra och fantastiskt roligt. Politikerna har fått upp ögonen och insett att de inte kan lägga ner skolan utan att det blir en strid.
Familjen Carlsson ser nu betydligt ljusare på framtiden.
– Men tar man upp samma förslag till hösten så kommer vi att kämpa igen. Vi är beredda på att ta en strid till, säger Sandra.

Publicerad 01 April 2014 16:00