Claes Jansson var med vid starten av Musikforum som en av hemvändarna som grundade föreningen. När Rockslaget bröt sig loss tog han på sig att vara föreningens revisor. Foto: Oskar Sandström

Claes Jansson var med vid starten av Musikforum som en av hemvändarna som grundade föreningen. När Rockslaget bröt sig loss tog han på sig att vara föreningens revisor. Foto: Oskar Sandström

Så startade Rockslaget

- Musikforum firar 40 år

Av
Oskar Sandström

CARLSHAMN. Under hösten 1979 bildades en ny sektion i kulturföreningen Musikforum, nämligen Rockslaget. Rocksektionen växte så småningom om Musikforums kostym och kom året därpå att bilda en egen förening och under de kommande åren arrangera årliga Rockslag, med dragplåster som Gyllene Tider, Ebba Grön och Elvis Costello.

Claes Jansson var med redan vid bildandet av Musikforum i slutet på 1974. Andra musikföreningar som startats hade oftast dragits igång av yngre människor, men här var det tal om unga vuxna, 25-30 år.
– Många av oss var återvändare som lämnat Carlshamn för att studera, och inspirerats av vad som fanns på studieorten. En inspirationskälla var Uppsala Musikforum som vi tog namnet ifrån.

Efter några år med Musikforum började det bli väldigt många källarband, och ur det kom Rockslaget. Claes Jansson var ansvarig för den nystartade rocksektionen och började höra sig för på skolorna i kommunen om det fanns fler band som ville vara med och spela.
– De behövde ju en plats för att spela och en publik. Det fungerade och rocksektionen började växa av sig själv. Det logiska nästa steget var att bilda en egen förening. Vi nådde en kritisk massa och drog till oss Kheiwe Axelsson. Han var fritidsledare i kommunen men så småningom mer av en ledare i föreningen. Det var först i och med Rockslaget som kommunen bestämde sig för att sponsra oss.
Föreningen flyttade ut från ”Huset” på Erik Dahlbergsvägen och under Kheiwes ledning fann Rockslaget ett nytt hem i ungdomsgården Gustavsborg, som blev Rockgården.

Då Claes Jansson redan var engagerad i Musikforums teatersektion, som satte upp nyårsrevyer i Carlshamn, så tog han en mindre roll som revisor i Rockslaget.
– Då fanns inga kreditkort, så under Rockslagets konserter fick jag springa runt och hålla koll på kontantflödet. Jag samlade in allt i en konsumkasse och stuvade in det i kassaskåpet.

De årliga rockslagen drog stor publik och stora artister. 1981 spelade exempelvis Dag Vag, Hanoi Rocks och Elvis Costello. 1982 gästades Rockslaget av Simple Minds, Ebba Grön och Exploited.
– Vi var nog lite överrumplade över hur stort Rockslaget var. Det kom ett gäng från Hultsfred som blev väldigt inspirerade av Rockslaget, säger Claes Jansson.

Ett hårt slag för Rockslaget var när deras eldsjäl och drivande kraft Kheiwe Axelsson gick bort. Efter 1983 års festival började föreningen tappa kraft.
– Mycket av den glöd som funnits försvann och Rockslaget ebbade ut. Folk i föreningen försvann och till, och Kheiwe var den sammanhållande faktorn.

Overdrive med Janne Stark spelade på flera Rockslag. Foto: Ben G T Nyberg

Overdrive med Janne Stark spelade på flera Rockslag. Foto: Ben G T Nyberg

Rockslaget 1981. Foto: Privat

Rockslaget 1981. Foto: Privat

Publicerad 19 March 2014 12:00