Nu är en kustnära cykelled på gång

Av
Stina Pettersson

BLEKINGE. Regionstyrelsen har gett sitt stöd till förslaget om en kustnära cykelled. Därmed kan den bli av. Men först ska en förstudie göras.

Förra året lämnade Kristdemokraterna Lennart Ung och Johannes Chen in en motion till regionstyrelsen om en kustnära cykelled i Blekinge. De ville att en förstudie skulle göras om att bygga en led som kan kopplas ihop med Sydostleden.

Enligt de båda politikerna skulle det förstärka bilden av Blekinge som ett turistvänligt landskap som satsar på miljö, hälsa och rekreation.

Mycket på gång

I höstas besvarades motionen och blev då nedröstad. Men efter en återremiss har den nu fått stöd från regionstyrelsen.
– Det känns himla kul att den gick igenom. Det är jag jätteglad för. Det är mycket som är igång nu även runt om, säger Lennart Ung.

Han syftar på att Kalmar också har inlett arbete med att koppla upp sig mot Sydostleden.
I Blekinge ska nu en förstudie göras för att undersöka hur det ser ut med de vägar som finns. 300 000 kronor beräknas den kosta.

Carlshamn, Ronneby och Karlskrona står för 150 000 av dem och resten finansieras med regionala tillväxtmedel.
– Vi får se hur lång tid det tar. Sånt här tar en hel del tid. Det är en långsam process, säger han.

Förhoppningen är att förstudien ska påbörjas i maj och sedan ska ett förslag vara klart innan årets slut.

Positiva kommuner

EU, trafikverket och kommunerna måste också vara med på det som görs.
– Men det är skönt att det är igång.

Anledningen till att förslaget fick stöd den här gången tror han beror på att kommunerna tyckte att det var en positiv grej till slut.
– Det fanns en del frågetecken innan. Karlskrona var nog först med att gå med, sedan Carlshamn och då ville Ronneby också vara med när de andra gick med.

Publicerad 19 March 2014 12:00