I den senaste lokala kundundersökningen från Försäkringskassan i Kronoberg svarade 66 procent av kunderna att deras ärende blev handlagt snabbt och 79 procent att var insatt i ärendet och situationen. ”Vi är överlag nöjda med siffrorna, men ser nu utrymme för förbättring speciellt när det gäller handläggningstiderna”, säger Karolina Rydh. Foto: Calle berglund

I den senaste lokala kundundersökningen från Försäkringskassan i Kronoberg svarade 66 procent av kunderna att deras ärende blev handlagt snabbt och 79 procent att var insatt i ärendet och situationen. ”Vi är överlag nöjda med siffrorna, men ser nu utrymme för förbättring speciellt när det gäller handläggningstiderna”, säger Karolina Rydh. Foto: Calle berglund

Så ska sjukperioden bli enklare

Av
Calle Berglund

FÖRÄNDRINGSARBETE. Kontakt med olika handläggare i samma ärende. Långa handläggningstider och lång väntan på beslut om rätt till ersättning. I början av april startar Försäkringskassan i Kronoberg ett nytt arbetssätt som ska göra sjukförsäkringen enklare för alla.

I vår startar Försäkringskassan i Kronoberg nytt arbetssätt som ska göra sjukförsäkringsprocessen enklare både för kunderna och myndigheten. Arbetet är en del av det nationella projektet ”En enklare sjukförsäkringsprocess” som startade i höstas.

”För många aktörer”

– Vi ser att det har varit lite för många aktörer inblandad i en sjukskrivning. Nu ser vi saker i vårt sätt att arbeta som kan göra det enklare att vara sjuk, säger Karolina Rydh, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Växjö.
Fokus i arbetssättet är en snabbare samordning av ärenden mellan centralkontoret i Lund, dit alla regionala ansökningar först kommer idag, och kontoret i Växjö.

Effektivare behandling

Tanken är att svårare ärenden som kräver mer utredning ska komma direkt till Växjö, utan att fastna i långa handläggningstider. Detta ska leda till kortare handläggningstider för enklare utbetalningar från Lund och snabbare besked om rätt till ersättning för Försäkringskassans kunder i Kronoberg.
– De som gör den första bedömningen av rätten till sjukpenning sitter idag i Lund och skickar ärendet vidare när de är klara. För någon som är sjukskriven kan det innebära att man först behöver ha kontakt med en, två, tre handläggare där nere och sedan en fjärde hos oss i Växjö. Då får man säga saker om igen, information kan försvinna på vägen, det kan dröja en eller två månader innan vi kommer in i ärendet och det blir väldigt krångligt med kontakten, säger Karolina Rydh.

Enklare kontakt

För att förenkla kontakten ytterligare kommer alla kunder i fortsättningen bara att ha en personlig handläggare, som tidigt tar reda på kundens behov och situation för att sedan anpassa åtgärderna efter det. Alla ärenden hos Försäkringskassan delas in i tre olika kundgrupper, för att fokusera arbetet mot dem som har särskilda behov av stöd.
– Tidigare har vi gjort samma steg och gett samma stöd till de som är sjukskrivna med en enklare diagnos och de som har en mer komplex sjukdomsbild. Nu har vi delat in ärendena i tre kundgrupper: de som behöver ersättning för att de varit sjuka, de som är sjuka och kommer att gå tillbaka till sitt vanliga arbete efter en tid, och de som är i behov av personlig kontakt och stöd för att kunna återgå till arbete. Desto tidigare vi då kan samla kund, arbetsgivare och vården för att lägga upp en planering, desto större är chansen att komma tillbaka.

Publicerad 14 March 2014 13:45