Visionsbilden av Växjös nya stationsområde visar hur kvarter, byggnader, gångstråk, bussgator och mötesplatser ska passa in i staden. – Men det enda man kan vara riktigt säker på är att exakt så här blir det inte, säger Gunnar Storbjörk (S). Illustration: Per Reinholtz

Visionsbilden av Växjös nya stationsområde visar hur kvarter, byggnader, gångstråk, bussgator och mötesplatser ska passa in i staden. – Men det enda man kan vara riktigt säker på är att exakt så här blir det inte, säger Gunnar Storbjörk (S). Illustration: Per Reinholtz

Bilden av stationsområdet växer fram

Av
Calle Berglund

PROJEKT. Mycket är ännu osäkert kring det nya stationsområdet i Växjö. Men kommunledningens övergripande vision för området är nu presenterad och klar.
– Mångá av frågetecknen kommer efterhand, men om man inte skapar en övergripande bild kommer der inte att hända någonting, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd.

En detaljplan för det norra stationsområdet närmast centrum, investeringar i två gångbroar och gator, fortsatta förhandlingar om World Trade centers parkeringshus med Kärnhem, diskussioner med Jernhusen om ett nytt resecentrum och byggstarter för lägenheter.
Många frågor återstår kring byggandet av ett nytt stationsområde i Växjö. Men nu är Växjö kommuns övergripande vision för området klar.

Klar målsättning

– Vi börjar närma oss en situation där vi ser en helhet. Det framtida Växjö kräver mötesplatser, passager, flöden och infrastruktur. Att förvandla det gamla stationsområdet för att möta detta är en komplex process och det kommer att bli en press på området i planerandet och byggandet. Många av frågetecknen kommer efterhand, men om man inte skapar en övergripande bild kommer det inte att hända någonting, säger Per Schöldberg (C).

Femårsprojekt

Huvuddelarna i planen för det nya stationsområdet är ett nytt resecentrum, ett World Trade Center med kontorslokaler, två nya bussgator för regionbussar och stadsbussar och tre angöringsplatser där resenärer kan hämtas och lämnas med bil.

I området planeras också 380 lägenheter längs Södra järnvägsgatan och ytterliggare bostäder utmed den nya Drottninggatan som ska byggas utmed spåret med start i vår. Norra järnvägsgatan blir en bussgata utan biltrafik.
– Många Växjöbor tycker att stationen varit en byggarbetsplats i flera år och undrar om det aldrig blir färdigt. Och det blir det, men inte på en 5-6 år till. Det betyder att det kommer att finnas störningar i olika funktioner under den tiden, säger Gunnar Storbjörk (S).

Miljardsatsning

Totalt beräknas investeringarna i stationsområdet från kommun och privata aktörer uppgå till omkring 1,5 miljard, där Växjö kommun står för 205 miljoner för investeringar i spår och plattformar, gångbroar, angöringsplatser, gator och ledningar.
Det kommunala underskottet för att exploatera området beräknas preliminärt till 79 miljoner kronor.

Publicerad 14 March 2014 14:15