Kronoberg följer regiontrenden

Av
Calle Berglund

UTVECKLING. Igår tog landstingsfullmäktiges politiker det första beslutet på vägen mot att bilda nya Region Kronoberg med start 2015. Den nya organisationen är öppen för väljarnas inflytande redan i årets val. Men ännu återstår frågor kring hur samarbetet med kommuner och myndigheter ska se ut.
Landstinget Kronoberg ansökte om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet södra Småland i mars förra året.
Regeringens har godkänt länets ansökan och Riksdagen väntas i juni 2014 fatta beslut om en lagändring som innebär att Kronoberg och flera andra län blir regioner med ansvar för hållbar regional tillväxt och utveckling.
– Beslutet i landstingfullmäktige innebär att vi får en politisk organisation med ledamöter och nämnder och att vi ska heta Region Kronoberg från 1 januari 2015. Att bilda region är en utveckling som pågår i Sverige och nio landsting har ansökt om att få bli regioner från och med nästa år, säger Katarina Jonasson, kanslidirektör i Landstinget Kronoberg.

Direkt demokrati

En bättre demokrati med ett direktvalt regionfullmäktige lyfts fram som den främsta anledningen till den nya organisationen av både politiker och förvaltning.
– Man vill ha ett direktvalt regionfullmäktige med ett tydligt och starkt regionalt ledarskap. Idag utses ledamöterna i regionförbundets fullmäktige indirekt av landstinget och kommunerna. Skillnaden blir att medborgarna nu väljer direkt till regionens fullmäktige, säger Katarina Jonasson.

Sammanslagning 2015

Att få en ny och effektivare organisation där ansvarsområden som idag ligger hos både landstinget och regionförbundet inte dubbelarbetas är en annan anledning.
Men hur samarbetet och ansvarsfördelningen sedan ska se ut mellan kommuner, region och Länsstyrelsen, eller hur den nya tjänstemannaorganisationen ska se ut, får vårens samrådsmöten med regionbildningskommittén och kommande beslut visa.
– Det blir en sammanslagning av Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg och en verksamhetsövergång till den nya regionen, där sjukvården fortfarande är grundverksamheten. Nästa steg i processen blir att anpassa tjänstemannaorganisationen efter den nya politiska, gemensamma ekonomisystem och hantera praktiska frågor som extern kommunikation, webbsidor, diarium och arkiv.

Valet styr

Klart är i alla fall att länets väljare redan i september kommer att kunna påverka vilka som ska ansvara för regionala utvecklingsfrågor som kollektivtrafik, utbildning och sjukvård redan till höstens landstingsval.
Och möjligheten att lämna medborgarförslag och delta i olika medborgarpaneler kommer troligtvis vara kvar även i den nya regionen.
– Men först och främst blir valet ett annat sätt att påverka jämfört med tidigare år. Intentionen är att regionen ska företräda det som enskilda kommuner inte kan driva själva, men alla kommuner har gemensam nytta av, till exempel infrastruktur, kommunikationer och utbildning, säger Katarina Jonasson.

Publicerad 07 March 2014 08:00