Johan HÅkansson lägger helst krutet på förebyggande arbete. Foto: Åse-Marie Nilsson

Johan HÅkansson lägger helst krutet på förebyggande arbete. Foto: Åse-Marie Nilsson

Vikten av att förebygga brott

SJÖBO. Charlotta Fröier skickade den röda tråden vidare till Johan Håkansson, stationschef på polisen med frågan: ”Hur har ni arbetat för att minska brottsligheten i Sjöbo och vad gör ni för att bibehålla resultatet?” Brottsförebyggande åtgärder är hans svar. – Det är inget nytt, men det är där resurserna ska läggas. När brott väl är begångna kostar det mycket pengar och skapar stort lidande. Brottsförebyggande åtgärder är ett ständigt pågående arbete. Att inte sluta prata om grannsamverkan och vikten av att tömma sin bil till exempel. Stort fokus läggs på det Brottsförebyggande rådet, i vilket förutom han själv representanter från kommunen ingår. – Även politiker är med, vilket innebär en direktkontakt med de som beslutar. Tillsammans gör vi trygghetsvandringar för att se vad som behövs i olika områden och orter. På plats får man en annan känsla. Till exempel kan en dålig belysning få oss att undra om det är därför som brottslingar trivs där? På plats träffar de även lokalbor, så som representanter från byalaget, som känner till området och dess problem väl. Brottstrenden i Sjöbo är vikande och har så varit under en längre tid. – Framför allt är det en kraftig minskning vad gäller tillgreppsbrott, så som villainbrott. Det är alltid svårt att mäta vad det beror på, men jag tror att vårt brottsförebyggande arbete har en stor del i det. Om Johan Håkansson fick bestämma skulle han satsa på närpoliser. Något som i praktiken inte finns längre. För drygt ett halvår sedan var de elva poliser på polisstationen i Sjöbo, idag är de fem. Pensionerade och föräldralediga poliser ersätts inte. En utveckling som bekymrar Johan Håkansson. – Det är ju sagt att man ska satsa på den lokala förankringen, vilket bådar gott. Men samtidigt blir inte personalresursen större. Alla blir utryckande poliser, som ofta bara har tid med akuta ärenden. Johan Håkansson skickar vidare röda tråden till Carina Malmborg- Olsson, enhetschef på socialen ” Ni gör ett fantastiskt arbete. Hur kommer ni att arbeta i framtiden?”

Publicerad 25 February 2014 13:00