Våldsbrotten och stölderna minskar i Alvesta

Av
Calle Berglund

TRYGGARE. Polisens senaste rapport över brottutvecklingen i länet visar en tydlig trend för Alvesta. Både anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott visar en tydlig minskning i kommunen.
Rapporten över anmälda brott per kommun i länet under 2013 visar ett mycket positivt resultat för Alvesta kommun.

2012 anmäldes exempelvis 70 fall av brott i nära relationer såsom misshandel inomhus, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och sexuellt utnyttjande. 2013 nästan halverades den siffran till 38 fall. Det totala antalet misshandelsfall inomhus minskade från 91 fall 2012 till 65 för 2013.
– Tittar man på antalet inkomna ärenden under en fyraårsperiod ser man att 2013 är den lägsta siffran vi har haft. Skillnaden 2012 till 2013 är en 20 procents minskning av anmälda våldsbrott och tillgrepsbrott, säger Jonas Eek, närpolischef i Alvesta.

De anmälda inbrotten gick från 456 anmälda ärenden 2012 till 323 ärenden 2013. Stölderna av motordrivna fordon minskade till 29 anmälningar från 56 2012 och de anmälda inbrotten i fritidshus, stölderna ur bilar och cykelstölderna mer än halverades under 2013.

Publicerad 25 February 2014 16:30