Peters spalt

Peters spalt

Respektlöst om konst

Peters spalt om inspirerande upplevelser

Av
Peter Enckell

PETERS SPALT Varje vecka har jag en möjlighet att genom denna spalt göra en ”skärmdump” på verkligheten. Veckans iakttagelser kommer dels från Region Blekinges konstinitiativ och dels från en sällsam upplevelse i Karlshamns Konsthall.
Konst är en viktig ingrediens i vårt liv, därom råder få tvivel. Särskilt viktig känns konsten i dessa tider då informationsflödet börjar närma sig tsunami-nivåer. Konsten blir som en ventil i denna stormvåg. Region Blekinge tar nu ett nappatag och gör Kulturcentrum i Ronneby till hela länets konst-Mekka, en mötesplats för upplevelser och kontemplation. Ett bra initiativ och förhoppningsvis kan vi tillsammans med övriga konstaktörer, gallerier, konsthallar och ateljéer, göra konsten till en av vår regions stora attraktioner.

Arne Persson med ett av sina naturmotiv. FOTO: Peter Enckell

Arne Persson med ett av sina naturmotiv. FOTO: Peter Enckell

Arne Persson

När jag var på vernissage förra lördagen i Karlshamns Konsthall insåg jag snabbt att just konsten har ett oerhört stort värde för besöksnäringen. På plats fanns konstintresserade från när och fjärran. Invigningstalaren Ulf Lundh från Stockholm och tre gallerister från Skåne fanns på plats bland hundratalet besökare, vid något som måste betraktas som en av de bästa utställningar någonsin i den lilla konsthallen.
För exakt tio år sedan träffade jag konstnären Arne Persson från Möckelnsnäs - en bit utanför Älmhult - som då hade en utställning i samma konsthall. Då överraskade han med sina iakttagelser av natursköna stenbrott i skogarna runt hans hem. Eftersom sten alltid fascinerat mig, ville jag veta lite mer om Arne Perssons bevekelsegrunder. Vad var det som gjorde att han fastnat för just sten?
– Jag är oerhört ödmjuk inför det som jag ser i naturen, säger Arne bland annat. Naturens produktionsprocess hjälper oss människor till en drägligare tillvaro, från födseln till slutet. Ulf Lundh menar att Arne Persson skildrar moder jord på ett respektlöst sätt, sagt i positiv mening. I en poesibok - givetvis illustrerad av hans målningar - skriver han bland annat:
” Gravstenarna
önskar de döda
åter till livet
Själva längtar de hem
till berget”
Ulf är ”sjömannen” (han har ett förflutet som sjökapten) som betygar ”skogsmannen” Arne Persson sin respekt.
– Man bör besöka honom hemma i hans hemtrakt och få till en skogspromenad. Det är först då man förstår Arnes relation till naturen och först då som man förstår det respektlösa förhållningssätt som han har till konsten, säger Ulf vidare.
För den som tänker sig ett besök i konsthallen så föreslås en extra timme till betraktelse av dessa oefterhärmliga naturmålningar. Missar du denna utställning lovar Bertil Lindqvist, en av våra största gallerister med galleri LIndqvist i Söndraby utanför Bromölla, en utställning i påsk. Då ställer Arne ut tillsammans med Pål Svensson - en konstnär som till skillnad från Arne, inte målar av stenar utan i stället skapar skulpturer av dem.

ARNE PERSSON tillsammans med galleristen Bertil Lindqvist under vernissagen i Karlshamns konsthall. FOTO: Peter Enckell

ARNE PERSSON tillsammans med galleristen Bertil Lindqvist under vernissagen i Karlshamns konsthall. FOTO: Peter Enckell

Konstresor

Det är med andra ord inte så konstigt att jag just i denna spalt väljer konsten som en viktig del av vår besöksnäring. Utställningen i konsthallen visar att när kvaliteten höjs så ökar också besöksantalet. Jag har själv haft förmånen att arrangera ett halvdussin utställningar i Carlshamn. Det tas också en hel del initiativ till konstupplevelser varav Konstellationen 1991 i Carlshamn och Japanutställningen i samtliga fem kommuner för några år sedan, torde vara ett par av de allra bästa. Fler än jag har nog längtat efter en uppföljning av dessa konstupplevelser.

Sjömannen Ulf Lundh, th, höll et varmt och inspirerande invigninstal till Arne Perssons ära. FOTO: Peter Enckell

Sjömannen Ulf Lundh, th, höll et varmt och inspirerande invigninstal till Arne Perssons ära. FOTO: Peter Enckell

Stipendier

Bland de bästa initiativen som tas för att säkerställa framtiden är utdelningen av stipendier till unga konstnärer. Att stipendiaterna har positiva minnen från Blekinge i sina framtida karriärer, är givetvis en stor fördel. Nu har jakten börjat på 2014 års stipendiater och förhoppningsvis fylls ansökningsblanketter i lite här och var.
När det gäller besöksnäringen, eller turismen - vilket man än väljer att kalla näringen - tror jag att det är viktigt att vi inte ser det som en enda samlad företeelse utan som en palett med många olika färgglada ingredienser som var och en förtjänar sitt eget rampljus. I denna spalt var det alltså konsten. Respekt för den.

Publicerad 25 February 2014 09:00