Sex deltagare funderade över och diskuterade Alvesta kommun framtid under dialogmötet på Vislandaskolan. Foto: Calle Berglund

Sex deltagare funderade över och diskuterade Alvesta kommun framtid under dialogmötet på Vislandaskolan. Foto: Calle Berglund

Gör din röst hörd för framtidens Alvesta

Av
Calle Berglund

DEMOKRATI. I vår ska kommunledningen besluta om en ny framtidsvision för Alvesta kommun. Men innan dess ska kommuninvånare, föreningar och företag få säga sitt. Lokaltidningens lyssnade in framtidsfrågorna under Vislandas dialogmöte.

Fler bostäder, god utbildning, attraktivare tomter, mer satsningar på bussar och tåg, samt tidigare information till medborgarna. Det är några av de riktningar som hittills kommit fram under de dialogmöten som kommunen bjudit in till i sitt visionsarbete.

Men fler möten med både företag, pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och ungdomar ska hållas under februari och mars.
– Vi vill ta fram ett underlag till politikernas fortsätta jobb med en ny vision för Alvesta kommun. Vill vi veta vad medborgarna tycker om vad som är viktigast för kommunens utveckling på sikt, säger Kjell Rosenlöf, utvecklingschef på Alvesta kommun.

Medborgarsstyrt

Nio personer kom till det första dialogmötet i Moheda förra veckan, det andra i kommunhuset ställdes in på grund av för få deltagare.
Kjell Rosenlöf är nöjd med de synpunkter som hittills kommit fram, men hoppas på fler deltagare på kommande möten.
– Vi är bara i början av arbetet och det har funkat bra hittills. Visionen ska ha ett medborgarperspektiv och då måste man fråga medborgarna, säger han.

Förslagsarbete

Upplägget för mötena är en gruppdiskussion där alla deltagare enskilt och tillsammans får spåna fram förslag på hur Alvesta kommun kan bli mer attraktivt i framtiden. Därefter presenteras och grupperas alla förslag, och sedan får varje deltagare två röster att fördela på alla förslagen.
Resultatet visar vilka frågor som har mest stöd och alla förslag dokumenteras.

Bostäder avgörande

Till mötet på Vislandaskolan kom sex Vislandabor. De flesta förslagen under kvällen handlade om turism och marknadsföring, men det var riktlinjer om boende och näringsliv som fick flest röster.
Alla var överens om att en kommun inte kan leva vidare utan inflyttning och attraktiva bostäder.
– Det måste finnas lägenheter här, innan man går ut och gör reklam för Alvesta, sa Peter Bogren, en av mötets deltagare.

Nästa dialogmöte om Alvesta kommuns framtid blir torsdag 6 mars på Café Rönnedal i Alvesta kl.18.30. Planen är att visionsdokumentet ska klubbas i kommunfullmäktige i juni.

Publicerad 25 February 2014 16:30