Göran Theodorsson och Ingegerd Häglund upplever att antalet personer som söker sig till Brottsofferjouren i Växjö har dubblerats de två senaste åren på grund av att Polisen idag har en skyldighet att fråga alla som utsatts för integritetskränkande brott om de vill ha kontakt med jouren. Tidigare var det en valfri fråga. Foto: Calle Berglund

Göran Theodorsson och Ingegerd Häglund upplever att antalet personer som söker sig till Brottsofferjouren i Växjö har dubblerats de två senaste åren på grund av att Polisen idag har en skyldighet att fråga alla som utsatts för integritetskränkande brott om de vill ha kontakt med jouren. Tidigare var det en valfri fråga. Foto: Calle Berglund

50 öre mer ger hopp

Av
Calle Berglund

STÖDJARE. Två tusen människor i behov av stöd varje år. Samtal och vittnesstöd som sköts ideellt. Ändå har Brottofferjouren i Växjö gjort stora verksamhetsförluster de senaste åren. Med 50 öre mer i bidrag per ärende från kommunen väcks nu nytt hopp om att nå ut.

Den ideella föreningen bakom Växjös brottsofferjour startades redan 1991 som en av de första landet. Verksamheten var också först i landet med att erbjuda ideellt vittnesstöd till personer vid rättegångar, något som numer finns vid alla tingsrätter. Idag föreningen omkring hundra medlemmar och två samordnare som tillsammans är anställda på 100 procent.
– Grunden för föreningens verksamhet är kommunernas ansvar för att ta hand om brottsoffer. Men det finns bara en kommun i Sverige som tar det ansvaret i egen regi och det är Malmö. Övriga kommuner gör det via brottsofferjouren och kvinnojourer som drivs ideellt, förklarar Göran Theodorsson, ordförande för brottsofferjouren i Växjö.

”Växjöcentrerat”

Från föreningens lokal på Bäckgatan erbjuds stödsamtal för personer som utsatts för brott, vittnesstöd vid rättegångar och hjälp med att ansöka om brottskadeersättning. All kontakt med Brottsofferjouren är frivillig, och de 32 utbildade stödpersoner och vittnesstödjare som jobbar ideellt åt jouren har tystnadsplikt.

Att nå ut till alla som behöver stöd är inte lätt eftersom brottofferjouren i Växjö vänder sig till, och får stöd från fem olika kommuner: Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. Informationsbehovet bland nyanlända som utsatts för brott är också stort. Därför har Brottofferjouren inlett ett samarbete med medborgarkontoret i Araby och letar liknande samarbeten i de andra kommunerna.
– Jag har varit med länge och vet att det är viktigt att vi finns. Men eftersom vi bara har lokal här blir det alldeles för Växjöcentrerat. Det vore en dröm att ha stödpersoner på plats i våra kommuner och få en större spridning, säger Ingegerd Häglund, samordnare på Brottsofferjouren.
– Vi lever under en utomordentlig ansträngd ekonomi och har inte råd att ha några lokaler i Lessebo eller andra kommuner, även om det skulle underlätta för oss. Det är verkligen en utmaning för oss att komma ut på ett annat sätt, säger Göran Theodorsson.

50 öre mer

Varje kommun har gett 1,50 kronor i bidrag per kommuninvånare till jouren de senaste åren. Inför 2014 beslutade kommunstyrelsen i Växjö att i sin budget höja anslaget med 50 öre till 2 kronor per invånare. Något som betyder omkring 50 000 kronor mer till verksamheten och väcker hopp att kunna ha lokaler och stödpersoner i alla kommuner.
– Det innebär att vi halverar förlusten, vilket är bra. Men om vi fick 2,50 kronor från varje kommun och 1 kr från lanstinget skulle vi kunna få en säkrad grundfinansiering och använda gåvorna från privatpersoner och företag till att vidareutveckla verksamheten med lokaler och stödpersoner. Idag har vi inga marginaler till det, säger Göran Theodorsson.

2000 stödinsatser

800 personer i kommunerna vänder sig till brottsofferjouren i Växjö för stödsamtal varje år, 1400 för vittnesstöd och 40 för hjälp med brottskadersättning. Brottsoffermyndigheten betalar via brottsofferfonden stöd till jourer som anordnar vittnesstöd över hela Sverige, men bidraget baseras på antalet avgjorda brottsmål i domkretsens tingrätt. 1500 ärenden ger ett bidrag på 125 000 kronor, Växjö ligger på omkring 1400 brottsmål och får inte en krona.

Ett bidragssystem Göran Theodorsson är mycket kritisk till, precis som myndighetens möjlighet att i efterhand sänka brottsskadeersättningar som dömts ut i domstol.
– Är inte ett stöd till ett vittne på ett ställe lika mycket värt som stöd till ett vittne någon annanstans?, frågar han sig.

Publicerad 25 February 2014 15:45