Ulrika Linder tillsammans med Jovana Protic och Isabella Orosz. Foto: Karl Eckhardt

Ulrika Linder tillsammans med Jovana Protic och Isabella Orosz. Foto: Karl Eckhardt

Ny lässatsning ser dagens ljus

Av
Karl Eckhardt

SKOLA. Ljungbys barn och ungdomar läser allt mindre. Nu sjösätter därför kommunens skolor en speciell satsning för att få fler elever att återfå läslusten.
Projektet går under namnet "Läslustan" och under hela våren kommer 70 klasser i Ljungby, från förskolan till gymnasiet, att vara involverade i satsningen.
– Alla undersökningar och nationella mätningar visar på att våra elever får sämre och sämre läsförmåga, säger Ulrika Linder som leder projektet på Ekebackenskolan i Ljungby.
Hon är orolig över att fler elever får allt svårare att ta till sig innehållet i texter och att läsvanan samtidigt håller på att urholkas.
– Det är pojkarnas läsning som bland annat har dalat riktigt ordenligt. Det är så mycket annat som upptar tiden som tidigare ägnades åt bokläsning, säger hon.

Flera punkter

Under terminen kommer de deltagande klasserna därför att jobba med olika punkter där den gemensamma nämnaren är att försöka öka läslusten. Bland annat kommer det att finnas 20 minuters lärarledd läsning under minst fyra dagar i veckan och man kommer även att ha litteratursamtal med eleverna, där de lär sig att tolka och reflektera över texterna. Men det är långt ifrån bara skönlitterära texter som det är tänk att eleverna ska läsa. Även faktatexter i olika ämnen kommer att vara aktuellt. Hon också att det är minst lika viktigt att även få med sig föräldrarna på tåget och man har därför skickat ut information om satstningen.
För lärarna kommer det dessutom att ordnas speciella träffar, där tanken är att de ska lära sig av varandras erfarenheter i ämnet.
I slutet av våren kommer en utvärdering av projektet att göras och tanken är därefter att alla andra förskolegrupper och skolklasser i kommunen bjuds in.
– Vi hoppas på en fortsättning, säger hon.

Ligga i framkant

Margareta Svensson arbetar som specialpedagog på kommunen. Hon ingår i projektets styrgrupp och kommer att vara rådgivande och stödjande under arbetets gång. I likhet med Ulrika Linder ser hon också att elevernas läsförmåga har blivit sämre genom åren.
– Det är så mycket som konkurrerar om barns tid. Lusten till läsning kanske får stryka på foten lite, säger hon.
Varför det har blivit så finns det olika teorier kring, menar hon. Såväl skolan som föräldrarna är fortfarande duktiga på att uppmuntra till läsning.
– Men kanske ändå att man med jämna mellanrum behöver göra kampanjer där man berättar hur viktigt det är med läsande, säger hon.

Publicerad 12 February 2014 12:00