Kenne Jönsson, valombudsman, Magnus Larsson, distriktsordförande för Centern, Tim Svanberg, tvåa på partiets riksdagslista i Blekinge, och Lars Karlsson, en av partiets kandidater till EU-pralamentet. Foto: Stina Pettersson

Kenne Jönsson, valombudsman, Magnus Larsson, distriktsordförande för Centern, Tim Svanberg, tvåa på partiets riksdagslista i Blekinge, och Lars Karlsson, en av partiets kandidater till EU-pralamentet. Foto: Stina Pettersson

Centern satsar mot EU och riksdagen

Av
Stina Pettersson

BLEKINGE. Den 25 maj är det dags för EU-parlamentsval och Centerpartiet satsar redan för fullt mot det. I Blekinge har partiet två kandidater på listan till valet och har nu även en valombudsman.

Enligt Magnus Larsson, första man på Blekingecenterns riksdagslista och distriktsordförande, satsar alla partiet mer än vanligt på EU-parlamentsvalet eftersom det ligger nära de andra tre valen som väntar till hösten.
– Alla vill stärka självförtroendet redan i EU-valet, säger han.

Förra gången, för fem år sedan, gick det bra för Centern i det valet och nu hoppas de att det ska gå ännu bättre. Lars Karlsson från Bettamåla norr om Karlskrona och Petronella Petersson från Mörrum är blekingarna på listan till EU-parlamentet. Karlsson är engagerad i landstinget och ordförande i Leader Blekinge i nuläget.

Smalare och vassare

Centern går till EU-parlamentsval på valplattformen ”Ett smalare och vassare EU”. Med smalare menar de att EU ska fokusera på rätt saker och inte lägga sig i frågor som enskilda beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan hantera som till exempel skatter, utbildning och välfärd.

Att EU ska bli vassare innebär att de ska satsa på stora gemensamma frågor som handlar om exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och handel. Centern säger även nej till euron och vill att politiken ska vara närodlad. Det är en ny slogan för partiet. De vill att besluten ska fattas så nära människor som möjligt.
– 60 procent av de beslut som fattas på kommunal nivå påverkas av EU. Det ska man tänka på när röstdeltagandet är så lågt, säger Lars Karlsson.

I nuläget är Centerpartiet i Blekinge en av åtta valkretsar i landet som inte har någon riksdagsman och länet har inte haft det på länge. Nu gör de en satsning för att ändra på det genom att anställa Kenne Jönsson som valombudsman på heltid. Han kommer bland annat att hjälpa till med strategier för toppkandidaterna.

Centern i Blekinges första- och andranamn till riksdagen är Magnus Larsson från Torhamn och Tim Svanberg från Ronneby. Partiets huvudfrågor kommer att vara jobb och miljö.
– I vårt län är jobben en av de viktigaste. Vi är bland dem som har den högsta ungdomsarbetslösheten i landet, säger Larsson.

Högskolan viktig

De kopplar Blekinge tekniska högskola till jobbfrågan och ser det som viktigt att högskolan finns kvar både för utbildningsnivåns skull och arbetsmöjligheterna. Dessutom anser partiet att fler småföretag behövs.
– Det är de som växer och blir framtidens storföretag. Där finns arbetsplatser att hämta hem, säger Magnus Larsson.

En vindkraftsatsning i Hanöbukten är också något de tror kan skapa arbetstillfällen. Det som de saknar i Blekinge är instegsjobben som finns i bland annat restaurang- och turismbranschen.

Publicerad 12 February 2014 12:00