Elin Jonasson och Nica Olivendal deltog i en workshop inom projektet Art Line.Foto: Tinna Hiller Andreasson

Elin Jonasson och Nica Olivendal deltog i en workshop inom projektet Art Line.Foto: Tinna Hiller Andreasson

Ungas konst om gränser

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Var går gränsen mellan privat och offentligt? Det var utgångspunkten för den workshop som nyligen hölls på Törnströmska gymnasiet inom konstprojektet Art Line. Nu kan man se elevernas bilder på Stadsbiblioteket.
Det var elever från estetiska programmets tredje år som deltog i arbetet med frågeställningen ”What is private? Where is the limits?”.
– Först fick vi skriva en text om vad som är privat område och utifrån det skulle vi framställa en bild, berättar Elin Jonasson, som uppskattade det annorlunda inslaget i undervisningen:
– Det här är ju internationellt, man får vara del av något större. Det är kul att någon är intresserad av det vi har att komma med.
– Alla hade väldigt olika tankar om vad som är privat. Jag skrev att det mest privata är ett eget inre rum, där jag kan skapa vad jag vill, förklarar Nica Olivendal.
Dagen efter workshopen öppnade en utställning med elevernas konstverk på Karlskrona Stadsbibliotek.
– Det är kul att det är på ett bibliotek, eftersom det kommer så många olika människor dit. Men på ett sätt hade man velat vara där och förklara hur man menar, eftersom alla tolkar bilderna olika, säger Elin.
– Det är kanske det som är meningen, att man inte ska se bilderna på samma sätt, menar Nica.
Den som ledde arbetet med eleverna var Agnieszka Wolodzko från Laznia Centre for Contemporary Art i Gdansk.
Två veckor tidigare höll hon en liknande workshop för ungdomar i samma ålder i Polen.
– Här är det nästan bara flickor, där var det bara pojkar. I Polen hade vi ungdomar från en socialt utsatt grupp, så det var helt annorlunda. De ville först inte göra någonting, men till slut började de diskutera och rita. Jag tror att det blev ett unikt tillfälle för dem att berätta om sina tankar, säger Agnieszka.
Bilderna från båda grupperna kommer inom kort att finnas att se på Art Lines webbplats www.artline-southbaltic.eu
Missa inte
Art Line på Karlskrona Stadsbibliotek.
Utställningen pågår till den 14 februari.

Publicerad 04 February 2014 08:00