Milka Staniovic och Anna Lisa Nilsson är verksamma på Kvinnojouren Märta och arbetar med att hjälpa utsatta kvinnor. Foto: Karl Eckhardt

Milka Staniovic och Anna Lisa Nilsson är verksamma på Kvinnojouren Märta och arbetar med att hjälpa utsatta kvinnor. Foto: Karl Eckhardt

30 år i utsatta kvinnors tjänst

På kvinnojouren Märta i Ljungby hjälper man sina medsystrar

Av
Karl Eckhardt

ELDSJÄLAR. På kvinnojouren Märta i Ljungby ger man stöd åt kvinnor som har blivit utsatta för våld och kränkningar. I år fyller verksamheten 30 år men enligt medlemmarna är det ingenting att fira.

Kvinnojouren har funnits sedan 1983 och har genom alla åren försökt hjälpa kvinnor som befinner sig i våldsamma eller kränkande förhållanden.

Kerstin Lenander är en av personerna som arbetar på jouren har varit engagerad i verksamheten sedan 1988. Hon är socionom och undersköterska i grunden och är anställd på åttio procent. Arbetet på jouren är varierande, och kan handla om allt ifrån att hjälpa utsatta kvinnor att gå till polisen till att hjälpa till att fylla i en skilsmässoansökan.

– Det är kanske också att gå till banken och spärra ett bankkonto så att mannen inte tar allt, säger hon.

Stor platsbrist

Under 2011 hade man på jouren kontakt med 84 kvinnor och året därefter ökade antalet till 102 stycken. Av dem var det arton kvinnor som fick skyddat boende av jouren tillsammans med femton barn.

– 36 gånger fick vi säga nej till förfrågningar på grund av platsbrist, säger hon.

Under de år som Kerstin Lenander har varit engagerad har hon inte sett en minskning av våldet mot kvinnor, tvärtom så ser hon att allt fler kvinnor tar kontakt med dem.

– Sen vet vi inte om det är en faktisk ökning eller om det är att fler kvinnor känner till att vi finns, vi får hoppas att det är det sistnämnda, säger hon.

På kvinnojouren får kvinnor som har blivit utsatta för psykiskt och fysiskt våld stöd. Foto: Karl Eckhardt

På kvinnojouren får kvinnor som har blivit utsatta för psykiskt och fysiskt våld stöd. Foto: Karl Eckhardt

Inget firande

Vilka är då kvinnorna som kommer i kontakt kvinnojouren? Ja, där finns det enligt Kerstin Lenander ingen entydig bild. Det är kvinnor med såväl invandrarbakgrund som svensk bakgrund i alla åldrar.

– En period förra året var det många kvinnor i mogen ålder och som befann sig i långa äktenskap, säger hon.

Anna Lisa Nilsson är en av de medlemmar som varit med längst. Det var hon som startade upp kvinnojouren 1983 och hon fortsätter att vara engagerad trettio år senare. Men något firande är det inte tal om.

– Fira kanske är fel ord, men uppmärksamma det ska vi göra, säger hon.

Eller som Kerstin Lenander uttrycker det:

– Den dagen vi inte behövs längre och lägger ner får vi fira.

Publicerad 01 February 2013 11:45