Ett enormt lyft för hamnen

Med ny mobilkran för 27 miljoner görs en storinvestering för framtiden

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN. En 427 ton tung ny mobil kran är den senaste i raden av investeringar inför hamnens stora steg mot att bli en betydande container och tunggodshamn i Östersjön.
Under förra året investerades runt 100 miljoner varav 27,5 miljoner gick åt till kranen.
– Lägg därtill 20 miljoner i kajförstärkningar så närmar sig investeringen för tyngre lyft halva investeringskostanden förra året, säger hamnchef Mats Olsson.

Tror på containrar

– Men detta är nödvändigt om vi ska kunna möta framtida transportbehov. Under de närmaste två åren kommer en kombiterminal att färdigställas och järnvägen ut hit till hamnen att elektrifieras. Med den nya kranen är vi ganska övertygade om att vi kommer att bli en betydande containerhamn i framtiden. Ett annat område som ser ut att växa är vindkraftsproduktionen. Stora vindkraftverk kommer eventuellt att byggas i Hanöbukten och då finns möjlighet att klara logistiken här.
Förutom tunga lyft, containrar och skogsråvaror är det främst oljeprodukter som hamnen är stor på. Trots en lagringskapacitet som bara överträffas av ett par hamnar i Sverige fortsätter man utbyggnaden och tidigare under 2012 övertog man tre av Karlskrona cisterner och i samband med detta bilades ett gemensamägt företag med Scandinavian Tank Storage AB. Det var det nya bolaget Karlshamn Tank Storage AB som såg till att lagringskapaciteten ökade med ytterligare 22000 kubikmeter.

LYFTARMEN har en räckvidd på 54 meter och kan hanera en full container på 48 meters avstånd. Kranen har en maximal lyftkapacitet på 144 ton. FOTO: Peter Enckell

LYFTARMEN har en räckvidd på 54 meter och kan hanera en full container på 48 meters avstånd. Kranen har en maximal lyftkapacitet på 144 ton. FOTO: Peter Enckell

Hoppas på fler linjer

Investeringarna i hamnen och Stillerydsområdet kommer att fortsätta ytterligare några år och drömmen är att få ytterligare linjer med daglig trafik. DFDS mest lönsamma linje finns exempelvis här med dagliga turer till Klaipeda.
Godsmängden har ökat med 80 procent de senaste fyra åren på den turen. Trafiken till St Petersburg som idag sker en gång i veckan hoppas man också ska bli daglig. Hoppet är också att få kontinuerlig godstrafik till Polen som ett komplement till passagerartrafiken från Karlskrona.
– Den här investeringen som gjorts i kranen skulle gjorts för 20 år sedan, säger Morgan Andersson som säljer och köper frakttrafik på Gillis Shipping. Men bättre sent än aldrig.

PRODUKTIONSCHEF Tomas Carlsson och skeppsklareraren Morgan Andersson är båda mycket nöjda med at den efterlängtade kranen nu är på plats. FOTO: Peter Enckell

PRODUKTIONSCHEF Tomas Carlsson och skeppsklareraren Morgan Andersson är båda mycket nöjda med at den efterlängtade kranen nu är på plats. FOTO: Peter Enckell

Ett höjdarjobb

Hamnens produktionschef Tomas Carlsson är mycket nöjd med att kranen nu kommit på plats. I nästa vecka räknar man med att utbildningarna är klara och kranen kan tas i drift. För kranskötaren blir det ett höjdarjobb då kranen manövreras på 24 meters höjd.

MANÖVERBORDET sitter på 24 meters höjd. Motvikterna här är på 110 ton. KRanen är den största Liebherr tillverkar och väger 427 ton. DEt finns ingen liknande i Sverige. Runt Östersjön finns ännu så länge tre. FOTO: Peter Enckell

MANÖVERBORDET sitter på 24 meters höjd. Motvikterna här är på 110 ton. KRanen är den största Liebherr tillverkar och väger 427 ton. DEt finns ingen liknande i Sverige. Runt Östersjön finns ännu så länge tre. FOTO: Peter Enckell

Publicerad 08 January 2013 12:00