”Alla kan göra något”

LO och Expo jobbar med upplysningskampanj för skolan

Av
Oskar Sandström

CARLSHAMN. I gymnasieskolor runt om i landet fick Sverigedemokraterna höga siffror i skolvalet 2010. Forum för levande historia visar i en attitydundersökning att knappt hälften av gymnasieelever har en obestämd inställning, dvs en blandning av intoleranta och toleranta attityder till invandrare, muslimer, judar och romer som grupp. Det oroar LO och Expo, som sjösatt en utbildningskampanj för gymnasiet, som nu kommit till Blekinge.

Ett kongressbeslut från LO ligger till grund för projektet "Alla kan göra något". 60 kommuner över hela landet har valts ut för kampanjen varav 30 kommuner i Skåne, Blekinge och Stockholm. LO är finansiär och Expo håller i utbildningarna, en för gymnasieelever och en för lärare.

Ska skapa tolerans

I förra veckan var Väggaskolan i Carlshamn först ut med en föreläsning för lärare och personal. Sara Duarte går igenom främlingsfientliga argument som lärare kan stöta på i klassrummet, och metoder för hur man skapar mer tolerans och bemöter argumenten.
- Vanliga argument är påståenden om massinvandring, kriminalitet bland invandrare och den "kulturella" benägenheten för brott, säger Sara Duarte, utbildare på Expo.

Hat på nätet

En förklaring till att satsningen behövs är de många främlingsfientliga påståenden som fyller kommentarsfält och bloggar på nätet, forum där många ungdomar är aktiva.
- Vi talar även om den organiserade intoleransen, vilket är ett bredare samlingsbegrepp för grupper, partier och nätverk som inte kan acceptera eller respektera mänsklig olikhet - om det är på grund av etnicitet, kultur, religion eller sexuell läggning, säger Sara Duarte.

Kan du ge ett exempel på ett främlingsfientligt argument som du vill slå hål på?

- Påståendet om islamiseringen av Sverige och Europa där tesen är att det skulle pågå en muslimsk ockupation med slutmålet att införa sharialagar. I den intolerantes världsbild är "islamiseringen" en direkt följd av att personer invandrar till Sverige från muslimska länder. Men det är förstås människor med varierade bakgrunder; sekulariserade, troende och icke-troende, dessutom både muslimer och kristna, som invandrar från dessa länder, men de klumpas ihop och dras över en kam. Man generaliserar och talar bara om en sorts muslim. En kristen utsätts inte för samma behandling, utan där nyanseras bilden mer.

Publicerad 28 September 2012 09:35