Minnesplats. De inblandade i arbetet med minnesmärket över Wittus Andersson. Stående: Jan Anders Glantz, Tekniska förvaltningen, Annika Eklund, Kulturförvaltningen, Christer Larsson, Lions Club Karlskrona. Sittande: Anna Jarnestad Kockum, konstnär, Bengt Crona, Lions Club Jarramas, och Rolf Andersson, Gamla Carlscrona.	Foto: Tinna Hiller Andreasson

Minnesplats. De inblandade i arbetet med minnesmärket över Wittus Andersson. Stående: Jan Anders Glantz, Tekniska förvaltningen, Annika Eklund, Kulturförvaltningen, Christer Larsson, Lions Club Karlskrona. Sittande: Anna Jarnestad Kockum, konstnär, Bengt Crona, Lions Club Jarramas, och Rolf Andersson, Gamla Carlscrona. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Wittus Andersson hedras

Trossös siste bonde får eget minnesmärke vid Turistbyrån

Av
Tinna Hiller Andreasson

KARLSKRONA. Wittus Andersson fick lida rejält för att Karl XI skulle kunna grunda sin örlogsstad. Trots det är han inte speciellt uppmärksammad i Karlskrona. Men i augusti får Trossös siste bonde äntligen sitt minnesmärke.
Karl XI tyckte att han hade funnit den perfekta platsen för en ny örlogsstad. Omgiven av en skyddande skärgård och med en isfri hamn hade Trossö ett ypperligt läge.
Det var bara ett bekymmer. Bonden Wittus Andersson, som ägde ön, var inte intresserad av att sälja den.

Wittus fängslades

Naturligtvis hindrade detta inte kungen, utan Wittus fängslades och marken tvångsinlöstes.
– Den här historien har fascinerat mig i hela mitt liv, berättar Bengt Crona från Lions Club Jarramas, som väckte idén om ett minnesmärke.
Tillsammans med Lions Club Karlskrona och föreningen Gamla Carlscrona kommer ett bronsmonument att förverkligas utanför Turistbyrån i sommar.
– Kostnaderna täcks av sponsorer och inga medel har tagits från Lions insamlingar, betonar Bengt Crona.

”En vanlig man”

Bakom utformningen står konstnären Anna Jarnestad Kockum.
– Jag har valt att spegla Wittus som en vanlig man. Han var en vanlig bonde, men inte den allra fattigaste sorten, för han ägde ganska mycket mark. På bilden kommer man att se Wittus hus, hans hustru och Wittus till hälften bakom galler. Bredvid bronsplattan har Wittus lagt ifrån sig sin stora slokhatt, berättar Anna.

Publicerad 07 June 2012 08:34