”Regassa är en studie som kan ge oss mycket viktig fakta och som kan påverka folkhälsan på ett positivt sätt i framtiden”, säger projektledare Åsa Svensson. Foto: Britt Louise Holmström

”Regassa är en studie som kan ge oss mycket viktig fakta och som kan påverka folkhälsan på ett positivt sätt i framtiden”, säger projektledare Åsa Svensson. Foto: Britt Louise Holmström

Vårdcentraler testar nya metoder mot psykisk ohälsa

Sveriges vanligaste sjukdom är ofta tabubelagd

Av
Britt Louise Holmström

LJUNGBY. Kan terapi via datorn hjälpa den som är deprimerad? Eller kan man motionera bort ångest? Det är frågor som forskningsprojektet Regassa ska ge svar på.

Vårdcentralerna Kungshögen och Sländan deltar i projektet som är ett samarbete mellan två universitet och sex landsting. Totalt omfattas tusen patienter med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad ohälsa.

Åsa Svensson är projektledare för Regassa i Ljungby.

– Psykisk ohälsa är mycket vanligare än man kanske tror, det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dag. Som nummer två kommer smärta. Man misstänker också att det finns ett stort mörkertal både på grund av okunskap samt att det hos vissa fortfarande är lite tabubelagt att söka för sina psykiska besvär.

Tre alternativ
Tre olika behandlingsformer jämförs, internetbaserad terapi, fysisk aktivitet och traditionell behandling. Patienternas behandling pågår under tolv veckor och sedan följs de upp i ett år efter behandlingen.

– Internetbaserad Kognitiv beteendeterapi (KBT) - är en behandling som sköts av Karolinska institutet i Stockholm. Man får helt enkelt terapi, som är personligt anpassad, via Internet.

– Den fysiska aktiviteten har olika intensitet som lätt, måttlig och hög. Denna del sköts av Friskis o Svettis och Träna. Konditionstest utförs av sjukgymnast före och efter behandlingsperioden, dessutom förs data på all fysisk aktivitet genom att man bär en speciell mätare. Alla grenarna kompletteras också med blodprover där man tittar bl.a. på stresshormoner.

Välkomnar fler
Åsa berättar att ett tjugotal patienter deltar i studien i Ljungby, men att de gärna vill ha fler. I så fall tar man bara kontakt med någon av de två vårdcentralerna.

– Många är mycket glada att kunna vara med i studien och bidra till att framtidens behandlingsmetoder förfinas och förbättras. Därmed hjälper de ju andra människor i liknande situationer i framtiden. Många av de som kommer tillbaka känner sig bättre och är tacksamma. Vi har även indikationer på att resultaten blir positiva i övriga delar av Sverige.
Fakta om Regassa
Regassa är ett samarbete mellan sex landsting/regioner – Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland – samt Lunds universitet och Karolinska institutet. Det startade i början av 2011 Studien finansieras via Försäkringskassan inom forskningssatsningen Rehsam. Forskningen ska öka behandlingsalternativen för de stora sjukdomsgrupperna: smärta i rygg, nacke och axlar samt lätt till medelsvår depression, ångest eller stressreaktion.

Publicerad 21 February 2012 03:00