Ett samhälle i förändring

Arvid Edvardsson hoppas att ny teknik stärker bygden

Av
Oskar Sandström

RINGAMÅLA. Arvid Edvardsson har bott i Ringamåla i hela sitt liv. Han har suttit på första parkett när bygden har förändrats. Både negativa och positiva förändringar.
När Arvid Edvardsson var ung så var Ringamåla en egen kommun. Så småningom slogs den ihop med Asarum och sedan med Carlshamn. Men vi backar bandet lite.

- Ringamåla dominerades av jord- och skogsbruk. Men samhället förändras och nu går det inte att leva på.
Arvid Edvardsson arbetade om somrarna på gårdarna i Ringamåla och tillbringade vintern som skogsarbetare. Många arbetade i Svängsta, men när arbetstillfällena minskade så ökade pendlingen till Carlshamn och Olofström. Han kan inte peka ut någon särskild händelse som lett till att bygden har avfolkats, även om nedläggningen av den sista skolan 2007 bidrog till det.
- Förändringarna kom efterhand under åren, säger han.

Marknadsför bygden

Men allt är inte nattsvart. Folkrörelsen Hela Sverige ska leva kontaktade kommunbygderådet och ville satsa på landsbygden. Efter samtal med Studieförbundet Vuxenskolan startade man en hemsida för att marknadsföra Ringamåla, ringamala.se. Arvid Edvardsson uttrycker en besvikelse över att kommunen inte marknadsfört Ringamåla bättre.
- Men de har fått upp ögonen för detta, och det är vi glada för. De har ställt upp för Ringamåla. Men det är mycket upp till oss själva.

Ny teknik

Två andra sätt som synliggör Ringamåla är Ringamåladagen, som hålls varje år i september och Ringamålafestivalen, som arrangeras av Svenska kyrkan. Evenemang där bygden visar upp sig från sin bästa sida. Bra initiativ, tycker Arvid Edvardsson. Han är också positiv till Fiberföreningens arbete med att få bredband till Ringamåla. Han har goda förhoppningar om framtiden.
- Jag hoppas att Ringamåla om tio år ser ut som det gör i dag, men att det finns bredband och ny teknik och att minst lika många bor här, säger Arvid Edvardsson.

Ringamåla

Invånare: 579 personer (2010) Livsmedelsbutik: Nej Kollektivtrafik: Buss Skola: Nej Förskola: Ja Bensinstation: Nej Carlshamn är kommunen med åtta tätorter som lever sina egna liv. I år arrangeras Landsbygdsriksdagen i Blekinge och Commersen ger sig ut för att ta pulsen på varje tätort, prata med folk på gatan eller någon som bott hela sitt liv på orten. Först ut är Ringamåla.

Publicerad 19 January 2012 16:56