Dött mobilnät i levande landsbygd

Fiberföreningen kämpar för sitt bredband

Av
Oskar Sandström

RINGAMÅLA. Sedan början av 2011 har Ringamåla Fiber Ekonomisk förening kämpat för att få bredband till bygden. Att få fungerande mobiltelefoni och bredband är avgörande för bygdens överlevnad, menar föreningen.
Föreningens ordförande Lennart Olofsson hade problem med sin internetuppkoppling och inledde samtal med kommunen. Efter det fick han förslaget att göra en förstudie om möjligheterna för bredband. En förening bildades, som i dag har 77 medlemmar. Projektet har beviljats 1,8 miljoner kronor i stöd från länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen och avtal har förhandlats fram med entreprenörer. Föreningen har dessutom fått stöd och hjälp från Karlshamns kommun, Karlshamn Energi och Sparbanken i Karlshamn. Allt ser ljust ut. Men en fråga återstår att lösa. Momsen.

För dyrt

- Projektet står och faller med momsfrågan. Om föreningen inte kan lyfta momsen så kommer det att bli för dyrt, säger Tore Bengtsson, ledamot.
Problemet är att det inte finns tydliga momsregler hos Skatteverket för föreningar. Somliga föreningar lyfter moms, andra gör det inte. Just nu pågår en utredning på Post- och telestyrelsen som ska ge besked om hur momsreglerna ska tillämpas.

Osäker uppkoppling

Förhoppningen hos föreningen är att frågan snart ska vara löst så att de kan gå vidare. För bredband är ett måste för Ringamåla.
- Bor man man i norra delen av kommunen så kan möjligen någon operatörs mobila bredband och telefoni fungera fläckvis. Men åker man ut 500 meter åt fel håll så fungerar det inte. Här har inte hänt något med näten på 15 år, säger Tore Bengtsson.

Många säger ja

Trots momsfrågan håller föreningen modet uppe. Av 125 möjliga hushåll har 77 sagt ja till att gå in i projektet.
- Vi sade från början att får vi med oss 50 procent av hushållen så skulle vi vara glada, säger Nils-Erik Svensson, sekreterare. Han understryker vikten av att Ringamåla får bredband.
- Både för företagare och arbetstagare är det en förutsättning att man har fungerande mobil och internet, säger han. Kassör Pia Ekenskog håller med.
- Det behövs också om vi ska kunna behålla ungdomar här. De förväntar sig att det ska fungera, säger Pia Ekenskog.

Publicerad 19 January 2012 16:56