Gymnasieskolans antimobbningsgrupp består av Martin Estvall, intigrationssamordnare, Sofia Smedberg, Sandra Svensson, Anne Wreinert Tengvall, kurator, Martin Andersson, Simon Skagest Lönn, Samantha Bark. Foto: Josefine Sörensson

Gymnasieskolans antimobbningsgrupp består av Martin Estvall, intigrationssamordnare, Sofia Smedberg, Sandra Svensson, Anne Wreinert Tengvall, kurator, Martin Andersson, Simon Skagest Lönn, Samantha Bark. Foto: Josefine Sörensson

Elever och Rädda Barnen tillsammans mot mobbning

Av
Josefine Sörensson

ALVESTA. Rädda barnen i Alvesta sammarbetar med Allbo Lärcenter. Eleverna ska bli mer delaktiga i arbetet mot mobbning.
– Det är väldigt viktigt att eleverna får vara med, det är ju dem de berör i alla högsta grad, säger Dagmar Jansson, från Rädda Barnen.

Skolan har en skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan. I den ska det ingå hur förebyggande arbete kan göras och hur man ska åtgärda de former av mobbning och kränkningar som kan förekomma. Enligt skolinspektionens granskning har det visat sig att det på Allbo Lärcenter finns brister i vad det gäller elevernas delaktighet.

Rädda Barnens lokalförening tog därför i våras kontakt med gymnasieskolan för att föreslå ett samarbete där de skulle få eleverna mer delaktiga i likabehandlingsplanen.

Tryggare miljö
– Vi har samlat ihop en grupp på fem elever från årskurs två och i december kommer de att få åka ner till Malmö där de ska få en processledarutbildning, säger Martin Estvall, intigrationssamordnare på skolan.

Det är Rädda Barnens riksförbund som står för processledarutbildningen och tanken är att eleverna ska få kunskap och utbildning i hur de sedan ska jobba med sina kamrater. Arbetet med likabehandlingsplanen påbörjas efter jul. Elevgruppen kommer då själva att ta reda på hur eleverna på skolan vill ha det, för att få en så trygg miljö som möjligt.

Annan synvinkel
– På min förra skola fungerade det inte särskilt bra. Jag vill att det ska fungera bättre. Nu får man ju chans att säga vad man tycker fungerar och inte fungerar, säger Martin Andersson.

I skrivandets stund vet de inte exakt hur de ska lägga upp arbetat. Men förhoppningsvis ska processledarutbildningen ge lite klarhet bland frågetecknen.

– Det är svårt att säga om likabehandlingsplanen kommer att skilja sig mycket från tidigare, men i vissa delar kommer eleverna säkert att se den från en annan synvinkel, säger Anne Wreinert Tengvall, kurator.

Publicerad 10 November 2011 03:00