Tänk långsiktigt

Det är många företag som gärna vill stärka sin konkurrenskraft genom att bidra till en hållbar utveckling. Dock är få beredda att i dag börja investera i mål-arbete och skapande av mer långsiktiga strategier. Faktum är att lönsamheten ökar inom några år vid en omställning till hållbar utveckling. Detta är påvisat genom managementgurun och hållbarhetsförespråkaren Bob Willard som i USA genomfört många omställningar inom privat sektor och har kommit fram till 38-66 procent ökad lönsamhet inom några år!

Det är djärvt att våga även om inte andra gjort det och i nästa stund lyckas få konkurrensfördelen genom att fånga marknadens behov när det uppstår. I dag finns behov av hållbar utveckling inom framförallt offentlig och kommunal sektor. Ett glädjande exempel är att de flesta kommuner/regioner nu sätter upp delmål som dubblerat kollektivt resande under eller till nästa decennium.

Även konsumenter efterfrågar i större utsträckning hållbara produkter/tjänster som snutkaffe, fjärrvärme och miljövänliga transporter. Företagen som levererar till dessa kundgrupper börjar känna av den ökade efterfrågan. Diskussionerna går heta om vad som bör göras med lågt hängande frukter som sopsortering, värmepumpar och energilampor.

Det är jätteviktigt att nu blicka framåt och tänka strategiskt för att dessa gröna åtgärder ska samverka och ge bästa tänkbara utväxling mot en hållbar framtid och på samma gång ge mesta möjliga återbäring till företagskassan. Liksom en lyckad semester är det endast en gemensam syn om mål och vision som ger succé för alla inblandade. Företagare, är det inte dags att börja i rätt ände redan nu?

Publicerad 23 March 2011 03:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen