Blekingekultur. Komposition av kocken Filip Gamelius på Villgott i Karlskrona. En av ingredienserna är lammstek från Spjutsbygds Gård, som Blekinges Matlandetamassadör Ulla Zimmerman driver.	Foto: Tinna Hiller Andreasson

Blekingekultur. Komposition av kocken Filip Gamelius på Villgott i Karlskrona. En av ingredienserna är lammstek från Spjutsbygds Gård, som Blekinges Matlandetamassadör Ulla Zimmerman driver. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Dukat för turism

Nationellt nätverk

Av
Tinna Hiller Andreasson

JORDBRUKSDEPARTEMENTET. Som ett steg i arbetet med att uppnå visionen om att Sverige skall bli Europas nya matland utsågs i februari en Matlandetambassadör från varje landskap.
Matlandetambassadörerna skall utgöra ett nationellt nätverk inom mat och turism.
Jordbruksminister Eskil Erlandsson utsåg i februari en person från varje landskap till Matlandetambassadör.
Nationellt nätverk
Blekinges Matlandetambassadör är Ulla Zimmerman på Spjutsbygds Gård. Matlandetambassadörerna skall utgöra ett nationellt nätverk inom mat och turism.

Vad skall en Matlandetambassadör göra?
Jordbruksdepartementet skriver:
"Att vara Matlandetambassadör innebär bland annat:
- Bidra till att framhäva regionens mat- och naturupplevelser
- Att regionala nätverk skapas som i sin tur kan leda till samarbetsmöjligheter vilket kan skapa fler jobbtillfällen
- Genom sitt engagemang inspirera andra inom mat och turism för att utveckla Sverige som matland"

För mer information se www.regeringen.se/matlandet

Publicerad 14 May 2010 09:45