Så kan du undvika råttor och möss

Av
Maria Kindgren

 

Utomhus 1. Täta hål i grund.
2. Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing), 3. Täta med mus- eller spikband under stående lockpanel.
4. Se till att gräset är kortklippt runt huset (gäller främst i norra delarna av landet eller där det kan väntas snö). Snö på långt gräs gör att det blir en liten "zon" under snön där gnagare trivs).
5. Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
6. Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare kan klättra) 7. Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
8. Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet. Fågelbordet blir annars ett smörgåsbord för gnagare.
9. Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
10. Håll rent under altaner och låga balkonger. "Bråte" utgör skydd för gnagarna.

Inomhus
1. Håll uppsikt på vinden. Kartonger med kläder är utmärkta boplatser.
2. Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
3. Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden. De kan fungera som inpassage för gnagare.
4. Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
5. Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för gnagare.
6. Ställ madrasser och soffdynor på högkant i den kallställda stugan. Detta gör dem mindre attraktiva som boplats.
7. Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.
8. Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör (gäller i första hand äldre hus). Dåligt tätade genomföringar för bredband samt fjärvärme kan annars vara början på ett gnagarproblem.

Publicerad 01 December 2009 16:14

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen