Nu ska Alvesta bli klimatsmart

Av
Anna Håkansson

ALVESTA. Alvesta kommun ska göra det som krävs för att sänka koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till 2020. Kommunen är en av 900 europeiska städer som skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. - Vi närmar oss ett nytt globalt klimatavtal och nu måste vi politiker i världens alla städer och kommuner visa att vi är beredda att göra vad som krävs för att rädda jordens klimat, säger Robert Olesen, kommunalråd i Alvesta kommun.

Vad ska kommunen nu göra för att nå målen?

- Det är många olika saker Alvesta ska göra, några exempel är att arbeta med att minska energiförbrukningen i kommunens och bolagens egna fastigheter, bland annat med stöd av genomförda energideklarationer, stödja LRFs biogasprojekt (bland annat har kommunen bidragit med en mindre summa pengar och vi kommer att ställa upp med arbetstid). Vi arbetar med att minska kommunens egna resor med bil. Vi har köpt rabattkort för resor med Länstrafiken och genom projeket "smartare hemtjänstresor" som går ut på att vi ska se över logistiken för hemtjänstpersonalens resor och olika informationsinsatser. Ett informationsmöte som är planerat 2 december är att på ett företag i Vislanda visa hur
man genom energianalyser kan minska sin energiförbrukning.

Hur viktigt är det med lokalproducerade varor och mat?

- Frågan är mycket viktig ur såväl energi- och klimatsynpunkt som ur miljösynpunkt. Miljömålet ett rikt odlingslandskap innebär bland annat att vi kan ha ett aktivt jordbruk i vår kommun.

Hur mycket lokalproducerat köper kommunen?

- Enligt lagen om offentlig upphandling får kommunen inte ställa krav på att varan ska vara lokalt producerad. Men när vi har möjlighet försöker vi gynna det som är lokaltproducerat. Våra representationsgåvor är ofta lokalproducerade till exempel syltlådor från Moheda, eller bordsgrönt och ängsfröer från ett företag i södra kommundelen. Konferenser försöker vi lägga inom kommunen. Inköpsavdelningen försöker få lokala producenter att lämna anbud.

Publicerad 01 December 2009 14:07

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen