"Fokus på eleven"

POLITIKERFRÅGAN

Av
Anna Håkansson

Alvesta kommun, ett framtidsperspektiv ur moderat synvinkel

Några av de nyckelsatser vi moderater vill lyfta fram är:

  • Välskött kommunal ekonomi
  • Låg skattesats
  • Valfrihet (vårdnadsbidrag, kundval, skola)
  • Utmärkt företagsklimat
  • Befästa Alvesta kommuns betydelse som viktig kommunikationsort.

"Vi har en välskött kommunal ekonomi, förutsättning för att politikerna ska få handlingsfrihet att kunna utveckla kärnverksamheten. Vi har en låg skattesats vilket ger kommuninnevånarna ekonomisk möjlighet/valfrihet. Vi har valfrihet att själv kunna välja hur barnomsorgen skall utformas för just din familj. Vi har valfrihet, att som äldre eller handikappad kunna välja vem som bistår dig. Vi har en stark grundskola skola där fokus ligger på eleven och elevens möjligheter till framtida studier. Vi har i Alvesta kommun något av en Gnosjöanda, dvs, framtidstro, visioner och ett starkt företagsnätverk där kommunen är lite av ett smörjmedel. Vi har ett färdigbyggt Resecentrum och vi marknadsför oss som södra Sveriges kommunikationskommun där kust till kustbanan och stambanan korsar varandra."

Snart är det val, men många klagar över att bilden av Alvesta är för negativ i medierna. Vi har lyssnat och vill därför ställa en framåtblickande fråga där vi lyfter fram Alvestas utvecklingspotential. Vi vill därför ställa följande fråga till företrädaren för ert parti: Hur ser era framtidsdrömmar för Alvesta kommun ut? Känn er fria att drömma (därav framtidsDRÖM), och hoppas och blicka framåt på ett positivt sätt, utifrån dagsläget eller utifrån ett framtidsperspektiv. För er kännedom har samtliga partier fått frågan, dessa partier är de som valt att svara.

Publicerad 01 December 2009 14:32

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen