Så stoppar du oönskad reklam

Katarinas konsumentråd

Du kan spärra ditt telefonnummer via NIX-registret, antingen genom att ringa 020-277 000 eller skriva till NIX– telefon, Box 600, 833 24 Strömsund och underteckna det samt ange det nummer som ska spärras från reklamsäljare.

Du kan spärra genom att ringa automatisk telefonsvarare:
Ring från den telefon vars nummer ska spärras till telefonnummer 020-27 70 00. Där svarar en automatisk telefonsvarare. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan du begära spärr. Denna spärr måste bekräftas innan den träder i kraft. Gör det genom att bekräfta och åter ringa från den telefon vars nummer ska spärras på nummer 020-27 70 00. Detta andra samtal kan göras tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor efter det första samtalet.

Privata mobiltelefonabonnemang kan däremot inte spärras i NIX-Telefon. Men enligt marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka SMS och MMS till mobiltelefonnummer utan att man har samtyckt till det.

Det är förbjudet att skicka obeställd e-post reklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Du kan anmäla sms- eller mms-reklam som inte är beställd till via e-post till konsumentverket@konsumentverket.se eller vanlig post till: Konsumentverket, Box 48, 651 02 KARLSTAD

Genom att skriva "Reklam nej tack" på brevlådan undviker du all reklam per post.

Katarina Koch svarar på frågor om vilka rättigheter du har som konsument. Skicka din fråga via mejl till redaktion.ljungby@lokaltidningen.se Du kan även ringa Katarina på Konsument Södra Småland: 0771-21 52 16, måndag-torsdag 8.30-11.

Publicerad 01 November 2009 03:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen