Konsumtionen av svenskt kött ökar

LIVSMEDEL. Konsumtionen av nötkött minskade med 3,3 procent första halvåret 2009. Samtidigt ökade konsumtionen av svenskt nötkött med hela 10 procent.

Det visar försäljningsstatistik som Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram på uppdrag av LRF.


Importstopp har påverkat
Under årets sex första månader tog svenskt nötkött viktiga marknadsandelar. En orsak kan vara importstoppet för brasilianskt kött som EU införde den 1 februari efter att allvarliga brister i den brasilianska livsmedelskontrollen påvisats. Ett ökat klimat- och miljöengagemang hos allmänheten kan också ha bidragit.

– Ett ökat engagemang hos konsumenterna gör att korta transporter, god djurhållning och hög livsmedelssäkerhet växer som konkurrensfaktorer. Och här har importerat kött svårt att konkurrera, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Bara 20 procent svenskt på restauranger
Av det nötkött som säljs i butik är ungefär 80 procent svenskt. Motsvarande siffra för restauranger och storhushåll är bara 20 procent. Det innebär att under det första halvåret 2009 var självförsörjningsgraden, det vill säga andelen svenskproducerat av den totala konsumtionen, för nötkött 63 procent. Motsvarande siffra förra året var 55 procent.

Mycket av det griskött Sverige importerar kommer från Danmark. Men under årets sex första månader minskade importen från Danmark med hela 20 procent och utgör nu 40 procent av den totala mängden importerat griskött. Men medan Sveriges befolkning åt 3,4 procent mindre griskött totalt, ökade konsumtionen av svenskt griskött med 0,5 procent.

Miljöengagemang
– Självklart spelar priset roll för vad konsumenten ställer fram på middagsbordet, men vi ska inte underskatta det miljöengagemang som genomsyrar samhällsdebatten. Det breda genomslaget för avslöjandena om den danska djurhållningen för grisar och salmonella- och dioxinlarmen i danskt och irländskt kött, visar på allmänhetens ökade intresse för dessa frågor, säger Lars-Göran Pettersson.

Även svenskt lammkött ökade sina marknadsandelar under årets sex första månader. Medan den sammanlagda lammkonsumtionen ökade med 1,8 procent, ökade konsumtionen av svenskt lammkött med hela 20 procent.

Publicerad 10 October 2009 12:00