"Kvinnliga företagare syns ej"

- bonden är inte bara en gubbe i keps!

NÄRINGSLIV. Kvinnor som är företagare i de gröna näringarna syns inte i statistik och forskning. Det visar en ny forskningsöversikt som LRFs Jämställdhetsakademi presenterat.


– Kvinnor utgör en betydande del av de gröna näringarna. Bonden är inte bara en gubbe i keps – bonden är ofta en kvinna, med eller utan keps. Tyvärr märks det inte i forskning och statistik, säger Lars-Göran Pettersson, ordförande i LRF och i Jämställdhetsakademin.


Glöms bort
Studien, Den osynliga entreprenören, visar att kvinnor inom de gröna näringarna har osynliggjorts både inom statistiken och forskningen, samt även på gården och inom familjen. Även när kvinnors företagande i allmänhet studeras glöms ofta kvinnorna i de gröna näringarna bort.

Enligt den officiella statistiken så är närmare 15 procent av alla enskilda jordbruksföretagare i Sverige kvinnor. Jämställdhetsakademins nya studie visar att de officiella siffrorna inte stämmer med verkligheten – kvinnorna utgör en betydligt större andel än så.

– Kvinnor har varit och är än idag de osynliga bönderna, säger Katarina Pettersson, Nordregio, som ansvarat för studien.


Mer forskning behövs
Jordbruksforskningen har haft fokus på män, forskningen om kvinnors företagande inom de gröna näringarna har uteslutit jord- och skogsbruk. Därför syns inte kvinnorna i statistiken. Studien visar också att det behövs mer forskning om jämställdhet och företagande i de gröna näringarna.

– Här fyller LRFs Jämställdhetsakademi ett stort kunskapsbehov. Jämställdhetsakademin kommer att initiera forskning om jämställdhet och företagande, samt komma med förslag och nya idéer. Det är först när vi har kunskapen som det går att använda de rätta verktygen för att underlätta för kvinnor att starta och driva företag, säger Lars-Göran Petterson.


Kvinnor och de gröna näringarna
- Det finns 128 000 kvinnor som är skogsägare i Sverige, motsvarande 38 procent av alla skogsägare. (2009)
- 37 procent av LRF:s medlemmar är kvinnor. (2009)
- 39 procent av de sysselsatta i jordbruket är kvinnor. (2007)
- Andelen tjejer bland eleverna på naturbruksgymnasiernas jordbruksinriktning har ökat de senaste tio åren från 3 av 10 till 4 av 10. (2009)
- 7 procent av Jordbruksverkets stöd går till kvinnor. (2005)
- Kvinnors företagande i de gröna näringarna är ofta osynligt i statistiken, vilket innebär att ovanstående siffror egentligen ska vara betydligt högre.

Publicerad 01 October 2009 12:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen