Krissamordnare Malin Lind Mattsson och brandförman Mats Svensson bjuder in till öppet hus på tre platser den 12 september. Foto: Peter Enckell

Krissamordnare Malin Lind Mattsson och brandförman Mats Svensson bjuder in till öppet hus på tre platser den 12 september. Foto: Peter Enckell

Räddningstjänsten för säkerhets skull

Av
Peter Enckell

CARLSHAMN Tiderna förändras och förutsättningarna för vår trygghet får utstå påfrestningar som i vår trygga del av världen kanske har svårt att överblicka. Några som jobbar med dessa frågor dagligen är Räddningstjänsten. Vi har träffat Brandförman Mats Svensson och krissamordnare Malin Lind Mattsson.

För att kunna förklara hur allmänheten ska kunna förbereda sig för en eventuell kris såsom vattenförgiftning, elavbrott eller datorhaveri arrangeras att öppet hus den 12 september i de tre centralorterna inom Räddningstjänsten västra Blekinges ansvarsområde.

Öppet hus ingår i en brandskyddsvecka som arrangeras av Brandskyddsföreningen i samarbete med Räddningstjänsten och Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB, och också Civilförsvarsförbundet.

När orkanen Gudrun drog fram i södra Sverige påmindes vi om vår bräcklighet.
Räddningstjänsten är idag något helt annat än den traditionella brandkåren. Mats Svensson och Malin Lind Mattsson är eniga om att mycket förändrats.
– Vi arbetar mycket med förberedande skydd och hur vi ska hantera olika krissituationer. Det går inte bara att berätta och förklara, utan vi måste även öva och visa i verkligheten. Därför arrangerar vi bland annat utbildningar och öppet hus av den typ som sker den 12 september.

När vi kommer in på organisationsfrågor blir det Mats Berglund, räddningschef, som tar till orda.
– Vi har diskuterat många olika lösningar eftersom vi som alla andra får besparingskrav. Vår station i Carlshamn är byggd 1970 och anpassade efter förhållandena då. Vi kan inte köpa en ny bil utan att bygga om garaget – det är ohållbart.

– Det är viktigt att vi finns närvarande i samtliga tre centralorter så därför blir det ingen stor station i exempelvis Pukavik. Däremot ska vi se över våra stationer. I Carlshamn kan det bli en total ombyggnad eller en flytt till ett annat läge.

– Förra året hade vi 132 larm på Sojan (AAK) och närheten dit är naturligtvis viktig. Samtidigt är det viktigt att snabbt komma ut på vägarna. En tredjedel av våra cirka 800 larm årligen handlar om trafikolyckor, säger Mats Svensson.

När det gäller Räddningstjänsten och utryckningar är man starkt beroende av att även ambulans följer med vid bränder.
– Vi vill inte riskera olyckor med våra brandmän och finns ingen ambulans på plats blir vårt jobb begränsat. Denna och andra konsekvenser av neddragningar av vårt skydd kanske man inte tänker på, avslutar Mats.

Publicerad 31 August 2009 13:42

Startsidan just nu