Antibiotikaresistent potatis på väg till Sverige?

POTATIS. För ett tag sedan meddelade EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, att antibiotikeresistent GMO-potatis kan komma att godkännas mot bakgrund av att det är "tveksamt" att odling för med sig hälsokonsekvenser.


EFSAs utredning präglades av stor oenighet bland forskarna, där flertalet menar att GMO inte bara utgör ett hot för människors hälsa, utan även mot miljö och den biologiska mångfalden.


Den första som kommersiellt odlas i Sverige
- Om EU-kommissionen till följd av detta godkänner GMO-potatis, kan det bli den första genmanipulerade gröda som odlas kommersiellt i Sverige. Konsekvenserna kan bli allvarliga, säger Akiko Frid, talesperson på Greenpeace.

Enligt EU-lagstiftning från 2001 skulle gener med antibiotikaresistens – som kan ha negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö - ha fasats ut redan 2004. Enligt Världshälsoorganisationen är genen i GMO-potatisen alltså samma som används i tuberkulosmedicin, och riskerar på sätt att skapa antibiotikaresistens hos människor.


Utvinna stärkelse
GMO-odlas främst för att utvinna stärkelse, men biprodukterna används i t.ex. djurfoder. Försöksodlingar har skett i Sverige sedan 90-talet, men kommersiell är än så länge otillåtet. Spridningsvägarna för GMO-potatisen till sammanhang där människor kommer i kontakt, eller konsumerar, sådana grödor är många.

- Att miljöminister Andreas Carlgren ändrar sin position och tar aktiv ställning mot GMO-grödor, i synnerhet den nu aktuella GMO-potatisen, är viktigt med tanke på det svenska EU-ordförandeskapet. För det är på europeisk nivå GMO-potatisen måste stoppas – även europeiska varor når svenska konsumenter, säger Akiko.

Publicerad 01 August 2009 12:00

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen