Stor malmexport till Tyskland under krigsåren

I Petter Jönsson fot(o)spår

Av
Åke Sintring

UPPFÖLJNING. I Lokaltidningens serie "I Petter Jönsson fot(o)spår" publicerades den 24 september några bilder från Halmstads hamn. Nu har Åke Sintring grävt fram mer material om malmexporten till Tyskland.

Bilden visar lossning av malm från Taberg. Lasten skulle sändas till Tyskland och detta var under tiden för andra världskriget.

Petters handskrivna uppgift på baksidan av fotot, att malmen skulle till Tyskland, var, åtminstone för mig, överraskande. Att Sverige skeppade järnmalm till Tyskland, mitt under brinnande krig, var ju känt. Men då gällde det malm från Kiruna. Utskeppningshamn för kirunamalmen var Narvik i Norge.

Skulle alltså malm under kriget ha exporterats även över Halmstad?

Svar ja. Det visar sig, att Tyskland fick malm även från hamnar längs med Östersjöns kust - men också från Halmstad. Malmen hade brutits i mindre gruvor i mellansverige. Flera av dem var ägda av tyska företag. Andra gruvor hade österrikiska ägarintressen, någon hade holländsk ägare. Tydligen var det ingenting konstigt med detta. De enda, som protesterade, var syndikalisterna. Även om en strypning av exporten, och av det utländska ägandet, skulle resultera i arbetslöshet, skulle det kunna bidra till att "...förhindra att mänskligheten indrages i ett nytt världskrig". Så skrev alltså SAC, syndikalisterna, 1938. Den svenska samlingsregeringen och LO hade inga invändningar.

Av den svenska malmexporten under andra världskriget hade cirka tio procent brutits i utlandsägda gruvor. Den stora mängden kom ju från Kiruna. En av dess mindre gruvor var Taberg. Gruvan hade legat nere sedan förra sekelskiftet, då den slagits ut av konkurrensen från Kirunas rikare malm. Tabergs huvudägare var ett tyskt företag. Andra ägare var Enskilda Banken, det vill säga Wallenberg. Även Johnsonkoncernen hade ägarintressen.

När kriget närmade sig togs gruvan i drift igen. Malmen fraktades av Halmstad-Nässjö Järnvägar till Halmstad. HNJ ägdes av Wallenberg. Via hamnen i halmstad fraktades malmen till Tyskland.

Produktionssiffrorna för brytning av "malm och slig" i Taberg är belysande:

1937 4 400 ton
1938 43 300
1939 3 500
1940 55 300
1941 162 900
1942 178 200
1943 212 600
1944 67 900
1945 15 900
1946 5 900

Järnhalten var låg, 30-procentig. Men på köpet fick man titan. Icke oviktigt.

Jämför ovanstående uppgifter med dessa, export av "malmer och mineralistiskt slagg" från Halmstads hamn:

1939 4 126 ton
1940 54 619
1941 160 492
1942 174 793
1943 208 162
1944 78 151
1945 0
1946 0

De hårda vintrarna 1941-42 medförde störningar i transporterna. Malm lagrades i hamnen.

Källa:

K.B. Bjering, Halmstad (exportsiffrorna); Martin Fritz: Sveriges tyskgruvor, Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget, utgiven 2007; Hundra år i hamn, Ett sekel med Halmstads hamn och Stuveribolag, utgiven 2008.

Publicerad 18 December 2008 15:23