”Naturens krafter är otroligt starka”

Före detta kommunfotografen Dan Karlsson har upplevt både naturkatastrofer och fotograferat blommor från luften

FOTO. Serien med fotografier av före detta kommunfotografens Dan Karlsson får i detta nummer av Lokaltidningen sitt avslut. I alla fall för denna gång. Men vem vet, kanske dyker den före detta kommunfotografen upp i Lokaltidningen igen.
Denna gång är det Dan Karlssons bilder av översvämningen 2002 som plockats fram ur arkivet. Vattnets krafter blir ännu tydligare från luften än på marken. Även blommor har sina krafter, som Dan Karlssons foto av jättelokans utbredning visar.

På uppdrag för Räddningsverket

VATTEN. År 2002 fick jag i uppdrag av Räddningsverket att dokumentera översvämningarna. Efter en längre tids regn hade åarna Sliss-suseån, Nissan, Fylleån och Lagan år 2002 kraftigt översvämmats med ras, rasrisker, vattenfyllda källare, brustna fördämningar med mera.
Extra byggda fördämningar, länsar och grävningar gjordes för mycket stora kostnader. Mitt uppdrag var att dokumentera allt detta från luften. Till min hjälp fanns expertis från Räddningsverket och en polishelikopter med två mans besättning.

Jag hämtades av helikoptern från en gräsmatta utanför Halmstads brandstation. Därefter flög vi längs med åarna och dokumenterade allt som vi såg och redan visste av skador, från strax över trädtoppshöjd men ibland på bara några meters höjd över terrängen.

Jag visste att naturens krafter är otroligt starka, men det var ändå väldigt märkligt att få se resultatet så här från en helikopter. De mest drabbade områdena var Åled, strax norr om Hyltebruk i Nissan, Getinge, strax söder om Slättåkra i Sliss-suseån och Fylleån vid Snöstorp-Kammerslyckan. I Lagan var det Knäred som var värst drabbad.

FAST. Utanför Trönninge har en bil fastnat i vattenmassorna. Bara taket sticker upp. Foto: Christin Andersson

FAST. Utanför Trönninge har en bil fastnat i vattenmassorna. Bara taket sticker upp. Foto: Christin Andersson

"Jag trodde aldrig jag skulle få i uppdrag att flygfotografera blommor"

BLOMMOR. Att jag skulle bli ombedd att fotografera blommor från luften trodde jag nog aldrig skulle ske. Men livet bjuder på sina överraskningar. År 1996 blev jag ombedd av kommunen att fotografera jättelokan från luften.

Den besvärliga växten - med det latinska namnet Heracleum mantegazzianum - sprider sig i vissa mindre vattendrag i Halmstad kommun. Jag fick ett uppdrag att fotografera dessa växter från luften vid till exempel Skintan vid Haverdalsbro där de förekommer i tusental. Jättelokan kan bli upp mot tre meter hög och kväver allt som kommer i dess väg. Den är också giftig och man kan få bränn- eller frätskador om man får växtsafter på huden. Eftersom den är så hög och de stora bladen och blomställningarna bildar riktiga valv kan en kurragömma lek i ett sådant bestånd vara katastrof både för barn och vuxna.

Det är ingen svensk växt och jättelokan har ingen känd svensk fiende. Den sprider sig ohämnat utmed vattendrag och är mycket svårutrotad.
Man får en bra uppfattning från luften om dess spridning. Det var ett kul och lite annorlunda uppdrag.

BLOMMIGT. Flygbild över jättelokans utbredning vid Haverdals bro. Jättelokan kan bli upp mot tre meter hög och ger bränn- eller frätskador om man får växtsaft på huden. Foto: Dan Karlsson

BLOMMIGT. Flygbild över jättelokans utbredning vid Haverdals bro. Jättelokan kan bli upp mot tre meter hög och ger bränn- eller frätskador om man får växtsaft på huden. Foto: Dan Karlsson

Publicerad 18 December 2008 15:54