”Vi tar vårt ansvar”

Nils Ferntoft ger svar på tal om Tylösand

Av
Christin Andersson

SOMMARORT. "Tylösand - pärla eller skamfläck? var rubriken för några veckor sedan när Lokaltidningen började sin fokusering på den forna badorten Tylösand. Exploatering och nedskräpning är några av de frågor som har tagits upp.

"Tylösandsborna måste ta mer ansvar för omgivningarna" uttalade sig Gunilla Andersson (m), ordförande för byggnadsnämnden i Halmstad i förra numret av Lokaltidningen. Nu slår Nils Ferntoft, boende i Tylösand och aktiv i samhället, tillbaka mot uttalandena från byggnadsnämndens ordförande.
- Jag tycker, till skillnad från vad Gunilla Andersson säger, att det inte är Tylösandsborna utan kommunen som ska ta mer ansvar.

Hopp och förtvivlan

Tillsammans med sin hustru Maj-Britt har han bott i Tylösand sedan början 1980-talet. Som mångårig tidigare medlem i styrelserna för både Tylösands Vägförening och Tylösands Trivselförening har han kämpat för att kommunen ska ta mer ansvar för Tylösand.
- Jag har haft mängder av kontakter med både tjänstemän och politiker och kastats mellan hopp och förtvivlan. Redan 1993 ordnade vi ett möte med alla förvaltningschefer, polis och brandkår för att diskutera situationen i Tylösand och att vi med gemensamma krafter måste skapa bättre ordning och reda.

Bra plan

Föreningarna var också tidiga initiativtagare till en fördjupad översiktsplan.
- 1997 begärde vi hos kommunen att en ordentlig behovsinventering borde göras, som skulle bli underlag för en fördjupad översiktplan, vilket också beslutades men först 2004. Dessa initiativ är också exempel på att ta ansvar.
Nils Ferntoft är i dag ganska nöjd med den fördjupade översiktsplan som kommunen presenterat och haft ute till samråd.
- På det hela taget tycker jag att det är ett väl genomarbetat material som man har presenterat. Mycket av det vi tidigare har tagit upp finns beaktat.Sköter sig bra

Nils Ferntoft vill framhålla att kommunen har bättrat sig med städningen de senaste åren, även om det finns mycket kvar att göra. Han hoppas att kommunen som de lovat kommer att sätta upp större containrar nästa sommar.
Positivt är enligt Nils Ferntoft också att kommunen har sålt av en del mark till Hotel Tylösand.
- Man kan vara glad att Hotel Tylösand har förvärvat mer mark häromkring, för de städar och sköter verkligen sina områden.

null

Publicerad 01 December 2008 15:40

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen