Stor satsning på förbättrad kollektivtrafik i Halland

Andelen resor i Halland som sker med kollektivtrafik ska de närmaste åren öka kraftigt. År 2020 ska kollektivtrafiken vara det bästa resvalet och en naturlig del av människors vardag.

Det har en politisk styrgrupp, bestående av representanter för Landstinget i Halland och de halländska kommunerna, enats om då de godkände en slutrapport för hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Nu lämnas rapporten över till landstinget och länets kommuner för beslut i respektive fullmäktige.
 
- Kollektivtrafiken är oerhört viktig för den regionala utvecklingen av Halland och gör det möjligt att pendla effektivt och miljövänligt. Det underlättar för boende och näringsliv genom att binda samman kommunerna i länet och med omvärlden utanför länsgränsen, säger Mats Eriksson, ordförande i landstingsstyrelsen i ett pressmeddelande.
 
För att uppnå visionen vill styrgruppen öka turtätheten och korta restiderna i de stråk där det finns förutsättningarna för ökat kollektivt resande. Bland annat ska ett utbud om minst 20 turer per dag och riktning eftersträvas för de linjer som riktar sig till arbetspendlare.

Publicerad 01 September 2008 09:32

Lokaltidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Lokaltidningen