Tv-serie gav högskoleprogram skjuts

I höst startar en tvåårig utbildning i IT-forensik

KRIMINALTEKNIK. För andra året i rad anordnar Halmstad högskola sommarkursen "CSI på riktigt". En oerhört populär kurs i kriminalteknik med många sökande och det har högskolan tagit fasta på. I höst startar den tvååriga utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet. Lokaltidningen Halmstad slog en signal till utbildningsansvarige Mikael Hindgren, studierektor och universitetslektor på högskolan i Halmstad. Varför har ni bestämt er för att etablera den här utbildningen? - Vi har haft en sommarkurs som dragit till sig stort intresse. Under den kursen fick vi kontakt med polisen och förstod att det finns ett behov hos polisen för den här typen av personal. I nästan all typ av brottslighet används datorer. Polisen har fruktansvärt mycket att göra. Hur ser utbildningen ut? - Vi har kombinerat IT-forensik, som att extrahera information från datorer i polisutredningar, med informationssäkerhet i allmänhet. Det bygger på dataadministration i operativsystem, datasäkerhet för organisationer och företag och digital kriminalteknik. Det ingår också juridik och kriminologi. Anordnar ni praktiska övningar? - Vi har tänkt att anordna både större och mindre praktiska övningar som är någorlunda skarpa. Hur man hanterar virus och tar sig förbi brandväggar till exempel. Det ingår också hur man hanterar en utredning så att den håller i en rättegång och vad man får och inte får göra gentemot anställda. Etiken är viktig att få in, studenterna konfronteras hela tiden med brottslighet och känsliga utredningar. Studenterna får en högskoleexamen i datateknik. Hur ser arbetsmarknaden ut? - Inom polisen är det inte enbart poliser som arbetar med området. I Halmstad arbetar en civil och tre poliser med den här typen av brott och de har jättemycket att göra. Men det största antalet studenter kommer att arbeta inom företag. Tror du att polis- och kriminalserierna på tv har påverkat utbildningens popularitet? - Det har de alldeles säkert. På polisutbildningarna går det tio sökande på varje plats, det finns ett jättesug efter sådana utbildningar. Tv-serierna har säkert smittat av sig. FAKTAForensik Personalen på Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) kallas forensiker och är varken poliser eller kriminaltekniker, utan specialister inom olika områden som till exempel fingeravtryck, DNA, förfalskade dokument, vapen eller narkotika. I den amerikanska tv-serien CSI, Crime Scene Investigation, arbetar en expertgrupp av kriminaltekniker med att lösa brott med hjälp av teknisk utrustning och systematiska metoder. IT-brott IT-relaterad brottslighet är all brottslighet med någon koppling till IT. Det kan vara allt från vålds-, narkotika-, och ekonomiska brott till dataintrång, företagsspioneri, upphovsrättsbrott, varumärkesintrång, och näthandel med illegala tjänster och produkter till exempel koppleri och droger. Dessa brott kan förekomma både på internet och i en fysisk traditionell miljö. I svensk lagstiftning finns endast två stycken rena IT-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Källa: Polisen

Publicerad 28 May 2008 03:00

Startsidan just nu