Broaryds samhällsförening kämpar för att få en stor julgran. Foto: Future Imagebank

Broaryds samhällsförening kämpar för att få en stor julgran. Foto: Future Imagebank

Broaryd står utan julgran

Nu kämpar samhällsföreningen

BROARYD. Gislaveds kommun består av tätorterna Gislaved, Anderstorp, Hestra, Smålandsstenar, Burseryd, Reftele, Skeppshult och Broaryd. Enligt kommunen skall tätorterna ha utsmyckning. De tre största tätorterna få varje år en julgran, de tre mindre får bidrag. Utanför står Skeppshult och Broaryd. Nu kämpar samhällsföreningen för att även de får en gran eller bidraget. – I alla år har vi fixat gran själva. Vi har haft skogsägare som skänkt gran och snälla människor som hjälpt till att få den på plats. Nu är det inte så längre. Jag ringde till kommunen och vi fick en gran, men sedan visade det sig att vi inte skulle ha fått någon gran, berättar Ulla Delbert, ordförande i samhällsföreningen Broaryd. Året efter fick de en liten prydnadsgran. – Torget i Broaryd är helt kolsvart när det är mörkt. Där stod den där lilla prydnadsgranen vi fick av kommunen. Den syntes inte. I mars skickade samhällsföreningen in en skrivelse till kommunen och svaret de fick var att ett beslut tagits på 90-talet om att Gislaved, Anderstorp och Hestra var de tätorter som skulle få gran. De andra bidrag. – Vi har inte fått någon som helst information om att vi kan få bidrag till detta. När jag fick svaret kände jag direkt att jag lika gärna kunde ha låtit bli att skicka skrivelsen till kommunen. Det var ingen förklaring till något, bara i stort sett ett jaså. – Är vi en tätort eller inte? Skall det vara så här? Folk är besvikna. Det känns som att vi är en belastning för kommunen. Av: Therése Marttila Parkförvaltningen hoppas Broaryd får sin gran GISLAVED. Ansvariga i Gislaveds kommun säger att anledningen till att Broaryd inte har fått någon gran är på grund av att det inte har varit budgeterat. På Parkförvaltningen säger man så här: – Kommunen gör vad de kan. Så som det är idag så kan kommunen inte stå för allt. Allt måste dessutom budgeteras, förklarar Ulf Andersson, stadsträdgårdsmästare. Gran till Broaryd ingår inte i budgeten och därav har de inte fått någon. Vad gäller bidragsdelen så menar Ulf att de har fått information om detta. – Jag tror att det gjordes en förfrågan kring om de ville ha bidrag, men i och med att de har haft någon privatperson som skött detta så har det varit frid och fröjd. Nu när de inte har någon som sköter det åt dem så vill de helt plötsligt få en gran av kommunen. Vill de ha bidrag få de ansöka om det. En gran kostar kommunen mellan 20-25 000 kronor per tätort, med transport och allt. Gislaveds kommun har åtta tätorter, vilket innebär en kostnad på mellan 160 000- 200 000 kronor per år, om varje tätort får gran. Storleken på tätorten avgör om gran tilldelas eller inte. – Ger vi granar till de små tätorterna så kommer det att medföra att även samhällen runt omkring vill ha, och det finns inga pengar till detta, inte med de nya sparkraven. – Frågan kommer att tas upp i nämnden i augusti. Jag hoppas att de ska få sin gran. Av: Therése Marttila

Publicerad 28 May 2008 03:00

Startsidan just nu