Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Insänt: "Söder får inte bli isolerat"

Insänt

INSÄNT. Söder är en del av Helsingborg som genom åren har älskats av många. Men stadsdelen har ibland haft svårt att hävda och utveckla sin identitet eftersom staden långt in på 1900-talet framhöll paradgatan, tjusiga byggnader vid havet och storslagna vyer. Identiteten av ekonomisk framgång har ensidigt lyfts fram och ofta på bekostnad av självförtroende hos andra delar av kommunen. Det gäller inte bara Söder. Även byar och andra stadsdelar har blivit lidande.

Att bryta ett sådant mönster tar tid, det krävs samarbete mellan många parter. Och det är lätt att glömma eller inte se vad som hänt och händer på Söder.Kulturen på Söder utvecklas ständigt. En viktig fristående part är Kulturhotellet. Nya förutsättningar för gatukonst har skapats. En omdaning av Söderpunkten och satsning på ny biograf har möjliggjorts och kommunen har investerat i nytt studenthus och nya studentbostäder. Just nu pågår flera projekt med både nya hotell, bostäder och arbetsplatser som kommer att förändra Söders karaktär.

Staden har under 2000-talet haft ett större helhetsfokus beträffande de södra delarna. Det har varit satsningar i form av föreningsstöd till olika typer av aktörer, nätverkande med näringslivet samt rejäla insatser för att utveckla de angränsande stadsdelarna Oceanhamnen, Campusområdet och i nästa steg Gåsebäck. HelsingborgExpressen och bättre cykelvägar kommer att vara till stor nytta för alla som bor och verkar på Söder när ombyggnationer väl är klara.

Steg för steg ser vi hur Stadsparken utvecklas till en oas och nyligen rustades nedre Nytorgsgatan. Att öppna upp med en ny uppgång för Knutpunkten har gjort Söder än mer attraktivt. Vi river barriärer, vi har också avsatt mer resurser till renhållning och Miljöpartiet driver på för att utöka reglerna kring böter för nedskräpning. Vad vi behöver nu är tålamod och tillit. Och staden behöver ytterligare involvera invånarna i dialogen. För delaktighet ökar viljan att visa omsorg om sin närmiljö.

Vi har alla ett ansvar för vår stad. Vi gröna vill stimulera intresset och viljan till omsorg om alla stadens delar, främst av dem som verkar och bor där, men också av alla oss invånare. Det har betydelse när vi rör oss genom hela staden och hur vi möter varandra som invånare och medmänniskor.

Därför är det lite sorgligt att läsa insändare som mer bekräftar fördomar och negativa bilder än kommer med konstruktiva förslag. Utan att förneka att det händer saker som är oacceptabla på Söder såväl som i andra delar av staden, så befäster dessa berättelser utanförskap, känslor av otrygghet och rädsla.

Vi som skriver bor och har bott på Söder och vi älskar stadsdelen. Här finns kriminalitet men den finns tyvärr överallt. Därför jobbar det Blågröna styret, som Miljöpartiet ingår i, generellt med att utöka samverkan med polis och föreningsliv, samt att bli effektivare i jobbet med att få fler i utbildning och sysselsättning i Helsingborg.

Vad som gör oss trygga på Söder är att här rör sig många människor. Många har en kosmopolitisk bakgrund och vi får alltid kontakt och vänlighet tillbaka när vi behöver. Öppenhet från människor, kända och okända är ofta det som får många att hitta energi och lust. Och tempot är lite lägre. Vi upplever att många trivs på Söder och inte tappar hoppet för att det just nu är lite knepigare att ta sig fram. Söder har en stor potential, men får inte bli isolerat. Som politiker och invånare måste vi acceptera att en stadsdel som Söder, behöver extra stöd och omsorg, från oss alla, för att kunna utveckla sin identitet i en föränderlig värld och bli en ännu mer kraftfull del av vår stad.

Annika Román (MP), vice ordförande i Kommunstyrelsen

Thomas Rödin (MP), vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden


Publicerad: 22. augusti 2017 10:05
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu
Politiken
Mest lästa
Ekstra Bladet
Senaste nytt
Ekstra Bladet
Mest lästa