Bengt Silfverstrand. Arkivfoto: Martin Wingren/Mostphotos.com
Bengt Silfverstrand. Arkivfoto: Martin Wingren/Mostphotos.com
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Insänt: Gör inte socialtjänsten till ett bolag


INSÄNT. Av flera artiklar i lokalpressen har framgått att Höganäs kommun avser att bolagisera stora delar av socialtjänstens verksamheter.  Beslutet har tillkommit under omständigheter där brukare, deras anhöriga och berörd personal inte har varit delaktiga i processen.

Varken samrådsorganen KPR eller KFR har involverats i förberedelsearbetet. Sett till själva sakinnehållet reser sig också många frågetecken.  Den utredning som föregått beslutet konstaterar att ökad effektivitet inte kan kopplas till val av organisationsform utan ytterst beror på de olika aktörer som arbetar i organisationen.  Bolagisering leder heller inte automatiskt till större tydlighet och kortare beslutsvägar.  Tvärtom riskerar två organisationer att skapa konflikter vid arbetsfördelning samtidigt som insynen från brukare och allmänhet begränsas av bolagsformen i sig. 

I utredningen varnas också för att ökade administrationskostnader riskerar att mer eller mindre tära på den momsvinst som beslutsfattarna använt som huvudargument för bolagiseringen.  Slutligen anser vi att det inte borde vara en offentlig av skattemedel finansierad institutions uppgift att ägna sig åt avancerad skatteplanering. 

Mot denna bakgrund anser vi som företrädare för kommunens pensionärer att planerad bolagisering av socialtjänsten inte bör komma till stånd.

PRO-föreningarna i Höganäs – Brunnby/Jonstorp

Bengt Silfverstrand,

SPF Seniorerna Tre Byar

Lennart Lindqvist,

SPF Seniorerna Höganäs

Siw Persson,

SPF Seniorerna Viken

Lena Hallengren,

SPF Seniorerna Kullaberg

Britt Gudmundson,

RPG

Bertil Henriksson


Publicerad: 08. december 2016 10:15
¨
Läs också:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu