Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Information kan rädda liv

Kerstin Ådahls avhandling vid BTH kan leda till bättre sjukvård


FORSKNING. Informationsmissar inom vården kan påverka diagnosbeslut, som i värsta fall får förödande konsekvenser för patienten. Men genom att förbättra informationshanteringen kan man undvika onödiga dödsfall, onödigt lidande och onödigt långa vårdtider.

Det menar sjuksköterskan och forskaren Kerstin Ådahl, som i förra veckan försvarade sinavhandling "On Decision Support in Participatory Medicine supporting Health Care Empowerment" på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Avhandlingen bygger på forskning baserad på en studie som omfattar patienter, anhöriga, läkare och annan sjukvårdspersonal vid Skånes Universitetssjukhus i Lund samt på en detaljanalys av kritiska informationsstrukturer i två verkliga patientfall.

Resultatet av studierna har lagt grund till ett förslag till en applikation som kan användas för att synliggöra patientens sjukhistoria. Applikationen gör det möjligt att snabbare hitta relevant information i journalsystemet för en korrekt diagnos.

Att diagnosen blir korrekt är grundläggande för att patienten ska få en snabbt insatt korrekt behandling.

Hälsoteknik

Avhandlingen är skriven inom BTH:s nya forskningsområde tillämpad hälsoteknik.


Publicerad: 18. januari 2012 07:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter
från Lokaltidningen

Startsidan just nu