Foto: Pressbild

Insänt: Fler måste få upp ögonen för praktiska yrken

SD i Malmö vill satsat på yrkesprogram

INSÄNT. Även om Malmö är en stad som präglas av arbetslöshet visar siffrorna att antalet arbetstillfällen är många. Att få ner arbetslösheten löses således inte per automatik för att fler arbetstillfällen skapas. Slutsatsen man kan dra av detta är att antingen får man se till att fler som arbetar i Malmö också vill bo här eller göra den redan befintliga befolkningen i staden arbetsför.

Den första frågan berör såväl tryggheten som att vitala samhällsfunktioner ska vara av högre klass än våra i nuläget mer attraktiva grannkommuner. Dessa frågor berör vi på kommunal nivå men det är likväl en fråga för både regionen och staten. Frågan om att få vår befolkning arbetsför och redo för arbetsmarknaden i Malmö ,menar vi Sverigedemokrater, är ett direkt kommunalt uppdrag. Inom detta område har den styrande minoriteten, trots snart ett kvarts sekel vid makten, misslyckats fullständigt.

Hade det varit frågan om att staden hade en brist på högkvalificerad arbetskraft hade vår kritik inte varit lika hård. Problemet är emellertid att våra mest akuta kompetensförsörjningsproblem finns inom de praktiska yrkena.

Under det senaste året har den styrande minoriteten avvecklat flera av de praktiska gymnasieprogrammen i våra skolor. I maj togs beslutet att inte starta el- och energiprogrammet samt VVS på Malmös lärlingscenter och i oktober beslutades det att staden skulle göra programmet för hotell och turism smalare än tidigare, för att nämna några exempel.

Varje gång viktiga yrkesprogram tvingas lägga ner eller smalnas av skyller den styrande minoriteten på för få sökanden. Detta är enligt oss inget annat än ett stort underbetyg för den styrande minoriteten i Sveriges tredje största stad. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är väl medvetna om vilka bristyrken vi har i Malmö men väljer att blunda för problemen snarare än att komma med konkreta åtgärder för att lösa situationen.

Här är Sverigedemokraterna tydliga och vårt besked är att yrkesprogrammen måste finnas kvar och utvecklas, allt annat placerar oss i en ond spiral. Malmö stad behöver också komma med konkreta direktiv till våra studie- och yrkesvägledare om att faktiskt vara mer ärliga mot våra elever. Alla kommer inte bli akademiker och även på de praktiska programmen har du en möjlighet att läsa till högskolebehörighet, det fina är att du utöver denna dessutom har en yrkesexamen.

Sverigedemokraterna ser också en möjlighet att tydligare på både grund- och gymnasieskolor marknadsföra vilka bristyrken vi har i Malmö med omnejd. Många elever i både grund- och gymnasieskolan är helt enkelt inte medvetna om att ett yrke med en fast anställning ligger och väntar runt hörnet, inte heller om vilken frihet det är att ha ett sådant yrke.

Det har nu gått snart ett kvarts sekel sedan Socialdemokraterna åter fick möjligheten att styra Malmö. Trots detta, eller på grund av detta, har arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer. När arbetslösheten är hög ökar också segregationen och otryggheten i staden vilket leder oss tillbaka till frågan om varför så få som arbetar i Malmö hellre bor i våra grannkommuner.

I frågan om kompetensförsörjningen i Malmö måste man förstå att ett plus ett är lika med två. Vi har en stor grupp med låg utbildning i Malmö och vi har en stor mängd jobb i Malmö som inte kräver lång utbildning. Här måste Malmö stad lägga in en extra växel för att se till att skapa en stabil framtid både för staden som helhet, men framförallt för våra ungdomar.

Rickard Åhman Persson (SD) ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ola Johansson (SD) ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Patrick Reslow (SD) Riksdagsledamot

Publicerad 03 February 2018 06:30