Insänt:

"Lundabo! Din framtid står på spel"

Kommunen påstod i affischer på stan, i en vecka, att Framtidens Lund ska bli tätare, grönare, mer nära och levande.

Så frågade de: vad tycker du?

Hur ska du kunna svara på det? Hur kan du ta reda på vad de menar med allt detta, i deras förslag till ny översiktsplan för Lund.

Det är din framtid de planerar, din vardagsmiljö och dina barnbarns.

Klart att du vill påverka det. Men hur?

Du har fått för lite tid och för lite hjälp för att kunna bidra till att klokt blicka framåt och ge direktiv för hur Lund ska byggas med god kvalitet för alla…

På ditt sätt, med det du kan och vill. Ingen information annat än om du gick in i tältet på Stortorget som stod där i två veckor.

Vad menar de med "framtid"? Med "mer nära och levande"? Och mycket annat.

Framtid i samrådshandlingen är 17 år. Så kort tid att de inte behöver fundera på om de får använda den bästa åkerjorden (i världen). Längre bort? Då plötsligt är all vidare bebyggelse lagd på bästa åkerjord.

 Nära? Till hållplats, till skola? Till grannar, kompisar? Vad är nära: tid, avstånd, restid. I den stad vi skall leva i varje dag, hemma, utanför huset, på väg till jobb och skola … Levande, vad menar de? Inte ensam, inte tom, inte tyst? Gemenskap? Hälsosam? Händelserik?  Vad nämns inte. Inte hur, inga exempel, inga mått. Vad skulle du mena, hur vill du ha det?

Tätare, grönare? Båda kvaliteterna på samma plats? De kanske menar tätare här och grönare där. Hur vill du ha det?

Kollektivtrafiken. Viktigt. Vill du också i fortsättningen ha bussarna på bilgator med hållplatser på trottoaren? Eller effektiva bussgator med hållplats under tak t o m. Och hållplats inom 5 minuter för alla…? Har de försökt? Nej, inte alls. De visar "starka kollektivtrafikstråk" (med spårväg och regionbussarna) som inte gäller fler än 20.000 av stadens 90.000 boende i dag.

Samråd två veckor till, åsikter till stadsbyggnadskontoret senast 30 november.

Kommunens affisch säger Tyck till om förslaget till ny översiktsplan för Lund!

Men menar de det? Verkligen, med så kort tid och så lite visat intresse för dialog med lundaborna… Vad säger lagen.

Kommunen skriver: ”Eftersom översiktsplanen ligger till grund för hela kommunens utveckling och där­med kommer att påverka alla människors boende- och livsmiljöer är det av stor vikt att medborgarna och aktörer får vara delaktiga i planeringsprocessen så att viktiga frågeställningar fångas upp och projekten får en bred acceptans i ett tidigt skede” Och så gör man minsta möjliga. Och ingen som helst offentlig debatt.

 Vad kan du göra? Du kan agera själv. Vad kan kommunen göra?

Kommunen kan inse att vi behöver mer tid och skjuter på det formella samrådet.

Lennart Nord

Publicerad 16 November 2017 15:49