Genrebild: Mostphotos

Genrebild: Mostphotos

Insänt:

"Värderingar eller cynism bakom beslut om ensamkommande?"

INSÄNT. Vid onsdagens fullmäktige avvisade Anders Magnhagen (s) alla möjligheter att nämnden skulle ompröva sitt beslut att utvisa från Höörs kommun de elva ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år under väntan på sitt beslut i asylansökan. Regeringen har avsatt pengar till kommunbidrag 2017 och 2018 så att kommuner kan låta ungdomarna bo kvar i kommunen för att avsluta pågående studier. (Se regeringen.se, ”ensamkommande som fyller 18”.) Höör kommer att erhålla 934000:- 2017 för detta ändamål, trots ovannämnda beslut. Men de pengarna vill man använda till annat. Fredrik Hanell (mp) frågade om beslutet kunde ändras om nämnden fick ytterligare medel från kommunstyrelsen, men detta påverkade inte Magnhagen som tydligen anser att beslutet är principiellt riktigt eller också har fastnat i prestigetänkande (”vi fattar inga felaktiga beslut”).

I kommunfullmäktiges mål ”God livsmiljö och boende för alla” står att politikerna vill ”Förstärka integrationen i vårt samhälle. Det ska vara välkomnande, tryggt och enkelt att bo, leva och arbeta i Höörs kommun”. Hur lever socialnämnden upp till detta? Gäller målen alla eller bara vissa Höörsbor?

Dessa ungdomar har bott i Höör i två år. Deras möjlighet att få tillfälligt uppehållstillstånd försämrades kraftigt till följd av att deras ansökan inte avgjorts före 18-årsdagen. Ovanpå detta får de socialnämndens käftsmäll. Migrationsverket lovar att nästan alla dessa gamla ansökningar ska vara avgjorda före årsskiftet, och resten i januari. Det handlar alltså om max två-fyra månaderna som Höör behöver betala kost och logi för dessa elva ungdomar.

Det som gör nämndens agerande inte bara inhumant och okänsligt utan också cyniskt och girigt är att man under de senaste åren gjort stora ekonomiska vinster på just gruppen ensamkommande flyktingar. 2016 räddade de t.o.m. kommunens underfinansierade verksamhet. Då erhöll kommunen 9,8 miljoner mer i statliga bidrag än vad de ensamkommande kostade. Men att man nu skulle kunna betala för deras kost och logi är alltså inte tänkbart. ”Ni var bra att ha då, men nu är ni inte längre lönsamma!”

Jag vill att beslutet rivs upp och uppmanar alla som vill detsamma att protestera! Kom själva på hur ni vill agera; enklast är att maila till kommunalråden! Detta är ett beslut som fattats nära dig. Inte av politiker i Stockholm eller tjänstemän på Migrationsverket utan av politiker i Höör. Jämför med Magnus Carlberg(s) i Tingsryds kommun: ”De här ungdomarna har det väldigt tufft. Då tycker vi att vi ska hjälpa dem i avvaktan på besked på deras asylansökan”.

OBS! Det fanns en ledamot (s) som reserverade sig mot beslutet. Hoppas övriga har förmågan att ifrågasätta sitt ställningstagande!

Olle Krabbe, Vänsterpartiet Höör

Publicerad 06 November 2017 16:00