Foto: Arkiv

Foto: Arkiv

Insänt:

"Konsten att kapa en budgetdebatt"

INSÄNT. Det var en märklig scen som utspelade sig i Hörby kommunfullmäktige 30/10 när höstens stora ärende Budgeten avhandlades - ärendet där ekonomin och styrningen för HELA kommunen budgeteras.

Att då göra som Centern och kapa budgetdebatten, så att den till stor del kom att handla om Önnebos vara eller icke vara som äldreboende, men att inte svara på frågor eller tala om hur man ämnar finansiera saken, kan knappast kallas annat än populistiskt.

Vi förvånas över att Centern inte drivit frågan i socialnämnden där den hör hemma. Där kunde man agerat på ett tidigt stadium med snabbt resultat, vilket också hade besparat berörda onödig oro.

Som vi framförde i debatten är vi moderater klart positiva till att det framledes bedrivs verksamhet på Önnebo, även om nuvarande avtalspart har valt att inte förlänga avtalet med kommunen. Vi hade gärna sett en ny upphandling så snart det blev klart att vi står utan verksamhetsutövare.

Men att rösta ja till fortsatt kommunal drift utan att veta något om konsekvenser eller hur det skall bekostas anser vi är ansvarslöst. Enligt uppgifter i debatten låg kostnaden för fortsatt drift, i kommunal regi, på allt mellan 0,6 och 5,5 miljoner kronor.

På så lösa boliner kan man inte fatta kvalitativa beslut för kommunens bästa och vi hoppas att det var en engångsföreteelse.

Eva Lindholm (M)

Kristina Holmqvist (M)

Jens Rosberg (M)

Bo Lilja (M)

Birger Torkildsen (M)

Göran Håkansson (M)

Publicerad 06 November 2017 11:00